Đối thoại công-tư thúc đẩy du lịch Quảng Nam

Dự án “Tăng cường du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tại tỉnh Quảng Nam” của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), kết hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vừa hỗ trợ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam xây dựng một kế hoạch triển khai các đối thoại công-tư nên tiến hành. Trong đó, một đối thoại công –tư cấp huyện được thí điểm tại huyện Đông Giang, nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh du lịch địa phương, diễn ra ngày 11/7.

Tin | Ngày 11 tháng 7 năm 2013
QUẢNG NAM – Dự án “Tăng cường du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tại tỉnh Quảng Nam” của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), kết hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vừa hỗ trợ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam xây dựng một kế hoạch triển khai các đối thoại công-tư nên tiến hành. Trong đó, một đối thoại công –tư cấp huyện được thí điểm tại huyện Đông Giang, nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh du lịch địa phương, diễn ra ngày 11/7.

Trong đối thoại này, chính quyền địa phương và doanh nghiệp kinh doanh du lịch trao qđổi với nhau những thuận lợi, khó khăn, giải đáp các thắc mắc và cam kết giải quyết những thách thức để thúc đẩy môi trường kinh doanh và tìm kiếm các cơ hội đầu tư của ngành du lịch tại các huyện vùng cao.

Đối thoại đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông vì đây là lần đầu tiên, lãnh đạo cấp huyện trực tiếp gặp các doanh nghiệp để cùng giải quyết các vấn đề trong đầu tư du lịch miền núi.
Dự án “Tăng cường du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tại tỉnh Quảng Nam”, do Chính phủ Luxembourg tài trợ, đã và đang hỗ trợ người dân tộc thiểu số Cơ Tu tại hai làng Bhờ Hôồng và Đhrôồng thuộc huyện Đông Giang phát triển du lịch cộng đồng, tăng thêm thu nhập.