An toàn và sức khỏe lao động

Video: Giai điệu của cà phê - Dự án Vision Zero Fund của ILO

Như giai điệu của một bản nhạc, việc trồng cà phê như việc sáng tạo âm nhạc và là quá trình biến nghệ thuật thành hiện thực. Những người nông dân trồng cà phê phải đối mặt với nhiều thách thức khi hòa quyện những hạt giống cà phê. Dự án Vision Zero Fund của ILO quan tâm và chia sẻ gánh nặng của những người nông dân cà phê. Chúng tôi đồng hành cùng họ để thay đổi môi trường làm việc, tạo điều kiện tốt hơn, hướng tới sự phát triển bền vững hơn, để 'giai điệu của cà phê' vang mãi không ngừng.

Ngày xuất bản: Ngày 16 tháng 10 năm 2023 | Quy mô/thời gian: 00:02:01