Bình đẳng giới trong ngành thời trang: Cùng trò chuyện với Jessica Minh Anh

ILO Việt Nam trò chuyện cùng Jessica Minh Anh, siêu mẫu và nhà tổ chức sự kiện thời trang người Việt, về chủ đề bình đẳng giới tại nơi làm việc trong ngành thời trang.

Ngày xuất bản: Ngày 21 tháng 10 năm 2021 |