Mẹo làm việc tại nhà hiệu quả

Làm việc tại nhà có thể đi kèm với những thách thức đối với người lao động. Video này cung cấp tám mẹo làm việc tại nhà theo trình tự trong một ngày để đảm bảo hiệu quả công việc và năng suất lao động.

Ngày xuất bản: Ngày 20 tháng 9 năm 2021 |