COVID-19: Bảo vệ người lao động

Bảo vệ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19

Nhân viên y tế luôn ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại COVID-19 trong suốt hơn một năm qua. Họ phải chịu đựng khối lượng công việc lớn hơn, làm việc nhiều giờ hơn, thiếu thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo sức khỏe, trong khi luôn bị nguy cơ lây nhiễm rình dập. Nhiều người còn bị quấy rối, kỳ thị và là nạn nhân của bạo lực trong khi làm việc. Tất cả những điều này đang tác động xấu tới sức khỏe tinh thần và cuộc sống của những người lao động ngành y.

Ngày xuất bản: Ngày 01 tháng 3 năm 2021 |