Ngành công nghiệp ô tô sẽ đi đâu, về đâu?

Ngành công nghiệp ô tô đang bị ảnh hưởng bởi những gián đoạn liên quan đến đại dịch COVID-19, tranh chấp thương mại, cách mạng số, cũng như những quan ngại về tác động tới môi trường và điều kiện lao động trong chuỗi cung ứng phức tạp.

Ngày xuất bản: Ngày 18 tháng 2 năm 2021 |