Việc làm thoả đáng cho mọi người lao động làm tại nhà

Người lao động làm việc tại nhà là ai? Họ là những người làm công việc đan lát, may mặc, thủ công mỹ nghệ, lắp ráp đồ điện tử. Họ là những người cung cấp dịch vụ trực tuyến dựa trên nền tảng kỹ thuật số. Họ là những người làm việc từ xa thường xuyên.

Ngày xuất bản: Ngày 13 tháng 1 năm 2021 |