Tiền lương toàn cầu trong đại dịch COVID-19

Năm 2020 chứng kiến tiền lương toàn cầu bị áp lực kéo xuống nặng nề do COVID-19. Phụ nữ và người lao động vốn có mức lương thấp đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng.

Ngày xuất bản: Ngày 02 tháng 12 năm 2020 |