Những bài học quý giá từ dự án NIRF-Nhật Bản

Video clip tổng hợp những bài học quan trọng trong quá trình thực hiện dự án NIRF-Nhật Bản – những bài học đã đóng góp cho quá trình xây dựng nền tảng vững chắc cho hệ thống quan hệ lao động hiệu quả tại Việt Nam.

Ngày xuất bản: Ngày 09 tháng 12 năm 2020 |