4 năm – Một chặng đường cùng nhau xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ lao động hiệu quả tại Việt Nam

Video clip điểm lại những mốc quan trọng trên chặng đường 4 năm triển khai dự án NIRF-Nhật Bản với bối cảnh, mục tiêu, đối tác và các kết quả chính với những ghi nhận và đánh giá từ các đối tác, chuyên gia ILO và cán bộ dự án.

Ngày xuất bản: Ngày 09 tháng 12 năm 2020 |