Việc làm thỏa đáng cho thanh niên tại Việt Nam

Đại dịch COVID-19 đã để lại những tác động nặng nề lên thanh niên. Hỗ trợ Tổ chức Lao động Quốc tế, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân kêu gọi cần có những chính sách mạnh mẽ hơn giúp giải quyết những thách thức mà thế hệ trẻ -- đặc biệt là phụ nữ và thanh niên trong khu vực phi chính thức – đang phải đối mặt.

Ngày xuất bản: Ngày 09 tháng 12 năm 2020 |