COVID-19

Làm việc trong mùa dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trầm trọng tới thị trường lao động. Cùng nhau đoàn kết, chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho mỗi cá nhân và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và việc làm.

Ngày xuất bản: Ngày 19 tháng 3 năm 2020 |