Video

Tiếng nói từ thế giới việc làm: Phát triển kỹ năng

Câu chuyện của các bạn nữ làm IT cho thấy phụ nữ hoàn toàn có thể làm những công việc liên quan đến công nghệ -- những việc thường được cho là phù hợp với nam giới – tại Việt Nam.

Ngày xuất bản: Ngày 28 tháng 11 năm 2019 |