Video

Hướng dẫn công đoàn tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp lao động

Hướng dẫn được Dự án NIRF/ Nhật Bản -Tổ chức Lao động quốc tế ILO và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng nhằm cung cấp cho các cán bộ công đoàn quy trình và ví dụ thực tiễn để tham khảo trong quá trình đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Ngày xuất bản: Ngày 15 tháng 10 năm 2019 |