ILO - Một thế kỷ vì nền hòa bình lâu dài trên toàn thế giới

Một thế kỷ trước, những nhà sáng lập ILO đã công nhận sự quan trọng của công bằng xã hội để có được hòa bình, cải thiện tình hình bóc lột người lao động tại các nước công nghiệp lúc bấy giờ.

Ngày xuất bản: Ngày 20 tháng 2 năm 2019 |