Lao động trẻ em

Đừng để trẻ làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ nuôi dưỡng ước mơ!

Video clip hoạt hình này được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức về tác động của lao động trẻ em trong nông nghiệp. Dựa trên chủ đề của Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em của năm nay, video hoạt hình quảng bá thông điệp “Đừng để trẻ làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ nuôi dưỡng ước mơ!”

Ngày xuất bản: Ngày 06 tháng 7 năm 2019 |