Chấm dứt lao động trẻ em nguy hiểm, độc hại vì Một Thế hệ An toàn và Khỏe mạnh

Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2018. Hãy chấm dứt lao động trẻ em - Vì một Thế hệ An toàn và Khỏe mạnh

Ngày xuất bản: Ngày 14 tháng 6 năm 2016 |