Lao động trẻ em

Vì̀ một thế hệ an toàn và khỏe mạnh, nghiêm cấm lao động trẻ em trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Video này kêu gọi nâng cao nhận thức về lao động trẻ em, đặc biệt là trong các công việc độc hại nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa trẻ em dưới độ tuổi lao động tối thiểu ra khỏi mọi hình thức lao động trẻ em, bao gồm những loại hình lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, và đảm bảo các em có cơ hội được đến trường.

Ngày xuất bản: Ngày 26 tháng 6 năm 2018 |