An toàn, tôn trọng và nhân phẩm cho tất cả mọi người lao động

Tổng giám đốc ILO Guy Ryder kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới, nhận xét đó là “yếu tố dẫn đến tình trạng bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc”.

Bài phát biểu | Ngày 17 tháng 5 năm 2018
© Ted Eytan

ILO cùng cộng đồng quốc tế hưởng ứng Ngày Quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, chuyển giới và song tính. Cùng giương cao biểu ngữ Liên minh vì Hòa bình, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền cho tất cả mọi người, không phân biệt xu hướng tính dục, bản dạng giới hay thể hiện giới.

Phân biệt đối xử đối với người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và lưỡng giới (LGBTI) không chỉ làm tổn thương họ mà còn làm tổn thương gia đình họ, tổ chức của ho và cả quốc gia nói chung. Hiến chương của ILO khẳng định rằng mọi người “đều có quyền theo đuổi những tiến bộ về vật chất và tinh thần trong điều kiện tự do, đảm bảo nhân phẩm, an ninh kinh tế và công bằng về cơ hội”. Mỗi chúng ta đều là một thành tố nhằm đảm bảo khát vọng này trở thành hiện thực cho mọi người lao động, không phân biệt xu hướng tính dục, bản dạng giới, thể hiện giới và đặc điểm giới tính.

Một rào cản lớn cần vượt qua là tình trạng bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm. Thách thức này kêu gọi các đối tác cùng liên kết lại với quyết tâm mạnh mẽ ngăn chặn nạn quấy rối tình dục và các hình thức bạo lực khác trong thế giới việc làm, trong đó có cả cộng đồng người LGBTI là những người chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng này. Phân biệt xu hướng tính dục và bản dạng giới được xác định là yếu tố chủ đạo dẫn đến tình trạng bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Với mục tiêu chấm dứt bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm, các đối tác của ILO – các chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động – đã khởi động một quá trình có thể thiết lập một hay các tiêu chuẩn lao động quốc tế về bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm vào năm 2019 khi ILO kỷ niệm 100 năm thành lập.

Là người lao động, chúng ta không thể bỏ qua danh tính của mình khi làm việc. Chúng ta đi làm với “con người thực” và “con người thực” này phải được chấp nhận và tôn trọng tại nơi làm việc. Năm trước, để thúc đẩy sự đa dạng và tính toàn diện, ILO đã mở chiến dịch “#LGBTIallies@ILO” ngay tại nơi làm viêc. Năm nay, chúng tôi hưởng ứng cộng đồng quốc tế thúc đẩy liên minh vì hòa bình để đảm bảo sự an toàn, tôn trọng và nhân phẩm cho tất cả mọi người.

Hãy cùng nhau xây dựng những liên minh chiến lược để tạo động lực chấm dứt sự kỳ thị đối với người đồng tính, chuyển giới và song tính trong thế giới việc làm và hơn thế nữa.