Decent Work Country Programme

ILO và Việt Nam thống nhất khuôn khổ hợp tác mới về việc làm, an sinh xã hội và quản trị thị trường lao động

Đại diện của Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động cùng ILO ký kết văn kiện hợp tác vào ngày 28/3.

Thông cáo báo chí | Ngày 29 tháng 3 năm 2023
Đại diện ILO, Chính phủ, tổ chức người lao động, tổ chức người sử dụng lao động ở Việt Nam cùng Bản ghi nhớ đã ký kết về Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng, 2022-2026 © ILO
HÀ NỘI – Khung Chương trình Quốc gia Việc làm thỏa đáng của Việt Nam giai đoạn 2022-2026 đã chính thức được công bố vào chiều nay tại Hà Nội.

Khung Chương trình mới đưa ra khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối tác tại Việt Nam cho tới năm 2026 với mục tiêu hướng tới việc làm thỏa đáng và bền vững cho tất cả mọi người.

Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng, 2022-2026 © ILO
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung, lãnh đạo của các đối tác xã hội là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) Nguyễn Ngọc Bảo và Giám đốc ILO Việt Nam Bà Ingrid Christensen, đã cùng ký kết vào Bản Ghi Nhớ của

Ký kết Bản ghi nhớ về Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng, 2022-2026 © ILO
“ Khung Chương trình Quốc gia Việc làm thỏa đáng khẳng định sự thống nhất với ba ưu tiên quốc gia:

Đến năm 2026, người dân Việt Nam, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau sẽ:
  • đóng góp và thụ hưởng một cách công bằng từ quá trình chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện và đáp ứng giới dựa trên đổi mới sáng tạo, tinh thần kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và việc làm thỏa đáng.
  • được thụ hưởng từ các dịch vụ xã hội và hệ thống an sinh xã hội có tính toàn diện, có trách nhiệm giới, nhạy cảm với người khuyết tật, công bằng, chi phí hợp lý và có chất lượng, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, toàn diện, bền vững và tăng quyền cho người dân để giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình.
  • được thụ hưởng và đóng góp vào một xã hội công bằng, an toàn và toàn diện hơn dựa trên nền tảng quản trị công được cải thiện, các thể chế phản hồi nhanh hơn, tăng cường pháp quyền, tăng cường bảo vệ và tôn trọng quyền con người, bình đẳng giới và loại trừ mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.
Đây là Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng lần thứ tư của Việt Nam (chu kỳ hợp tác trước cho giai đoạn 2017-2021) kể từ khi Việt Nam gia nhập trở lại ILO vào năm 1992. Sự hợp tác đầu tiên giữa ILO và Việt Nam là vào năm 1994 nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ Luật Lao động trong bối cảnh Việt Nam hình thành khuôn khổ pháp lý mới để quản trị thị trường lao động trong quá trình Đổi mới.

Ba Ưu tiên Quốc gia của Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng, 2022-2026 © ILO
Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng LĐTBXH cho biết: “Trong ba chu kỳ hợp tác vừa qua, ILO đã luôn đồng hành cùng với các đối tác ba bên của Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình việc làm thỏa đáng, góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội.”

Bộ trưởng đề nghị ILO và các đối tác xã hội cần xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Khung chương trình. Trong thời gian tới, cần ưu tiên tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, và hỗ trợ quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh hợp tác Việt Nam – ILO đã góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. © ILO
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị tăng cường hợp tác hỗ trợ nghiên cứu phê chuẩn một số công ước của ILO, trong đó có Công ước 87 về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền được Tổ chức, 1948). Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, già hóa dân số và biến đổi khí hậu, Bộ trưởng lưu ý tầm quan trọng của việc hỗ trợ nâng cao năng lực để đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững.

Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh hợp tác Việt Nam – ILO đã góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. © ILO
Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 khẳng định sứ mệnh của ILO là thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững và năng suất cho mọi phụ nữ và nam giới trong điều kiện làm việc tự do, bình đẳng, an toàn và tôn trọng nhân phẩm, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò của Tổng Liên đoàn Việt Nam là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ sự tin tưởng rằng: “Khung Chương trình Quốc gia Việt Nam – ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 – 2026 phù hợp và đáp ứng nhu cầu của Việt Nam nói chung và Công đoàn Việt Nam nói riêng hướng tới thực hiện mục tiêu về việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người. Công đoàn Việt Nam cam kết sẽ tích cực tham gia trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động cụ thể để có thể triển khai thành công Chương trình giai đoạn 2022 – 2026.”

Với vai trò đại diện cho các tổ chức người sử dụng lao động, Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “VCCI kỳ vọng trong giai đoạn 2022-2026, Chương trình được thiết kế và triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn và các ưu tiên của cơ quan đối tác về lao động, việc làm”. Những ưu tiên này tập trung vào một số nội dung, bao gồm thúc đẩy cải cách thể chế thị trường lao động; tăng cường các hệ sinh thái thúc đẩy phát triển các ngành theo hướng bao trùm, bền vững; và đẩy mạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu của kỷ nguyên số và thế giới việc làm.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu: “Việc ký kết Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên của ILO và cam kết của Chính phủ trong việc thúc đẩy các mục tiêu về lao động, việc làm và an sinh xã hội.”

Giám đốc ILO Việt Nam Ingrid Christensen chia sẻ rằng định hướng chính sách của Việt Nam cùng những hướng đi được phản ánh trong Khung Chương trình đều hướng đến tầm nhìn nhất quán rằng: “phát triển kinh tế phải đi kèm với công bằng xã hội” © ILO
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ILO Việt Nam Bà Ingrid Christensen chia sẻ: “Các ưu tiên của Việt Nam về tạo việc làm xanh và năng suất, bảo vệ và an sinh xã hội cho người lao động, và duy trì quản trị thị trường lao động và quan hệ lao động hiệu quả được đánh giá cao.” Bà Christensen cũng đề cập tới những thảo luận ban đầu về việc Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong sáng kiến của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Chương trình thúc đẩy toàn cầu về việc làm và an sinh xã hội hướng tới chuyển đổi công bằng.

Giám đốc ILO Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội cùng với những hỗ trợ kỹ thuật của ILO sẽ giúp Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 được triển khai và giám sát hiệu quả ở cả cấp quốc gia và địa phương.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cùng Trưởng Bộ phận Dịch vụ Chương trình Khu vực châu Á – TBD, Reiko Tsushima cùng các đồng nghiệp tại Bộ LĐTBXH và Văn phòng ILO Việt Nam. © ILO
“ILO tiếp tục vui mừng và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt ở cấp quốc gia và địa phương tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc ký kết ngày hôm nay và Khung Chương trình Quốc gia Việc làm Thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 sẽ là bước quan trọng tiếp theo trong hành trình hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững cho tất cả mọi người.” Bà Christensen chia sẻ.