Quản lý rác thải

ILO: cần hành động ngay để quản lý rác thải điện tử tốt hơn

Đại diện các cơ quan chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động thống nhất rằng cần tăng cường hành động ngay nhằm quản lý hàng triệu tấn rác thải điện tử bị thải loại mỗi năm.

Thông cáo báo chí | Ngày 17 tháng 4 năm 2019
GENEVA – ILO kêu gọi hành động tức thì nhằm quản lý tốt hơn cơn lốc rác thải điện và điện tử (rác thải điện tử) độc hại trên toàn thế giới, để có thể biến chúng trở thành nguồn việc làm thỏa đáng có giá trị.

Tại một cuộc họp được tổ chức tại ILO ở Geneva, đại diện các cơ quan chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động đã nhất trí rằng các chính phủ cần “tăng cường và thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các hệ thống quản lý rác thải ở mọi cấp độ khi phù hợp nhằm quản lý các dòng chảy rác thải điện tử ngày càng gia tăng nhanh chóng theo hướng thúc đẩy việc làm thỏa đáng”.

Họ cũng đồng thuận về tính cấp thiết của việc bảo vệ những người làm công việc xử lý rác thải điện tử, công việc có tính chất độc hại và nguy hiểm và gây nhiều hệ lụy đến người lao động và môi trường.

Ông James Towers, phó chủ tịch Ban người lao động, cho biết “Người lao động xử lý rác thải điện tử không có tiếng nói, không có khả năng thương lượng và họ xử lý các vật liệu nguy hại bằng tay”. “Hơn thế nữa, những người lao động này không nhận thức được rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ việc xử lý rác thải điện tử”

Chỉ có 20% lượng rác thải điện tử được tái chế theo đường chính thống mặc dù giá trị của chúng đạt tới 55 tỷ euro.

Rác thải điện tử dần trở thành một nguồn lực ngày càng quan trọng đối với người lao động phi chính thức trong chuỗi giá trị rác thải điện tử, những người phục hồi, sửa chữa, tân trang, tái sử dụng, cải biến và tái chế các thiết bị điện và điện tử, đưa những dịch vụ và sản phẩm sáng tạo ra thị trường và xúc tiến chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn.

“Có cơ hội kinh doanh lớn trong lĩnh vực rác thải điện tử”, theo ông Patrick Van den Bossche, phó chủ tịch Ban người sử dụng lao động, “Chúng ta cần tăng cường nỗ lực tạo việc làm thỏa đáng và bền vững, thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp bền vững, mang lại nhiều sản phẩm và dịch vụ mới và tạo giá trị cộng thêm thông qua việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”.

Hàng năm có tới 50 triệu tấn rác thải điện tử bị thải loại trên toàn thế giới.

“Ở đất nước tôi, Nigeria, và một số nước Châu Phi khác, rác thải điện tử đang phá hủy cảnh quan của chúng tôi”, phó chủ tịch Ban đại diện chính phủ, ông Aniefiok Etim Essah, cho biết. Tuy nhiên, ông bổ sung thêm rằng “Thế hệ thanh niên của chúng ta sở hữu sự sáng tạo và tiềm năng học hỏi những kỹ năng để quản lý rác thải điện tử, mang lại cơ hội tăng việc làm cho thanh niên.”

ILO là thành viên của Liên minh Rác thải điện tử Liên Hợp Quốc, được thành lập nhằm tăng cường hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác và hỗ trợ các quốc gia giải quyết thách thức về rác thải điện tử hiệu quả hơn.