Hội nhập kinh tế

Nghiên cứu mới: Tác động của AEC 2015 đối với thị trường lao động VN

Các phát hiện của một nghiên cứu mới về việc thị trường lao động Việt Nam chịu ảnh hưởng thế nào từ việc gia nhập cộng đồng ASEAN sẽ được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng chia sẻ tại Hà Nội vào thứ Năm, ngày 4/9.

Thông tin báo chí | Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam | Ngày 27 tháng 8 năm 2014
HÀ NỘI – Các phát hiện của một nghiên cứu mới về việc thị trường lao động Việt Nam chịu ảnh hưởng thế nào từ việc gia nhập cộng đồng ASEAN sẽ được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng chia sẻ tại Hà Nội vào thứ Năm, ngày 4/9.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community, viết tắt AEC), chính thức có hiệu lực từ năm 2015, sẽ cho phép dịch chuyển lao động, dịch vụ, đầu tư và hàng hóa giữa 10 nước thành viên ASEAN diễn ra một cách tự do hơn, với khả năng tác động đến sinh kế của 90 triệu người Việt Nam cũng như 600 triệu người sống tại khu vực này.

Báo cáo “Cộng đồng ASEAN 2015: quản lý hội nhập hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung” nghiên cứu tác động của AEC đối với các thị trường lao động bằng cách mô phỏng những mô hình kinh tế. Báo cáo này nêu bật những thách thức và cơ hội đi cùng AEC trong các vấn đề như quản lý lao động di cư, nâng cao năng suất lao động và tiền lương, cải thiện chất lượng việc làm, hỗ trợ những thay đổi về cơ cấu cũng như hợp tác trong khu vực theo đòi hỏi thực tế. Báo cáo đồng thời chia sẻ những khuyến nghị chính sách về việc làm sao để tạo việc làm tốt hơn và đảm bảo cho lợi ích của AEC được chia sẻ đồng đều.

Báo cáo sẽ được công bố tại buổi Đối thoại Chính sách Quốc gia Việt Nam với chủ đề tương tự do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đồng tổ chức. Các quan chức và chuyên gia cấp cao sẽ tham gia một phiên thảo luận về những phát hiện của báo cáo. Dự kiến khách mời tham gia phiên thảo luận bao gồm các đại diện cấp cao của Bộ LĐTBXH, các tổ chức đại diện cho người lao động và chủ sử dụng lao động, Bộ Công thương và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Sự kiện sẽ được tổ chức lúc 8.30 thứ Năm ngày 4/9 tại Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.