Lương tối thiểu

Giới sử dụng lao động thảo luận tăng lương tối thiểu 2015, cần sự phối hợp tốt hơn và căn cứ trên dữ liệu khoa học

Các tổ chức đại diện người sử dụng lao động khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 trên cơ sở tăng trưởng GDP và lạm phát.

Thông cáo báo chí | Ngày 05 tháng 6 năm 2014
HÀ NỘI – Các tổ chức đại diện người sử dụng lao động khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 trên cơ sở tăng trưởng GDP và lạm phát.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hợp tác xã Việt Nam (VCA), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và các hiệp hội ngành khác đã cùng ngồi lại và thảo luận “Đề xuất của người sử dụng lao động về phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu áp dụng cho năm 2015” tại cuộc hội thảo do VCCI và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đồng tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội.

Tính bình quân, lương tối thiểu vùng tăng 9,9% năm 2010, 30,1% vào năm 2012 và 15.2% năm nay.

Theo VCCI, tốc độ tăng lương tối thiểu vùng ngang bằng với tốc độ tăng trưởng của Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) trong giai đoạn 2010-2011 nhưng lại cao gấp 3 lần tăng trưởng CPI trong năm 2012.

Chúng tôi kêu gọi những đề xuất về phương án điều chỉnh lương tối thiểu của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và công đoàn phải dựa trên những số liệu thống kê đáng tin cậy và những phân tích dữ liệu chính xác, tính đến cả các tiêu thức xã hội và kinh tế."
Phillip Hazelton
“Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng cho năm 2015 cần được cân nhắc ở mức phù hợp vừa đảm bảo tiền lương thực tế cho người lao động vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Phùng Quang Huy, Giám đốc Văn phòng Giới Sử dụng Lao động cho biết.

Cũng theo VCCI, việc điều chỉnh lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng tới ngành dệt may, da giầy và thủy sản là chủ yếu.

“Mức độ tăng lương tối thiểu sẽ tác động rất lớn tới mức tăng của các loại phụ cấp và các khoản chế độ chính sách liên quan do đó khi tăng lương tối thiểu thêm 10% có thể làm tổng quỹ lương mà doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động tăng thêm hơn 17%”, bà Vi Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Giới Sử dụng Lao động khẳng định.

Đại diện cho các tổ chức của người sử dụng lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia bao gồm VCCI, VCA, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Hiệp hội Da – Giầy Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Ông Phillip Hazelton, Cố vấn trưởng Dự án Quan hệ Lao động của ILO Việt Nam, nhận định: điều quan trọng là phải tạo điều kiện và khuyến khích các cuộc thảo luận chung trên cơ sở dữ liệu khoa học và sự tham gia của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động có tầm ảnh hưởng trong quá trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu.

ILO khuyến khích VCCI thực hiện vai trò điều phối mạnh mẽ hơn với các tổ chức đại diện người sử dụng lao động khác trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia và hi vọng rằng “những hiệp hội khác nhau sẽ có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong các nghiên cứu chung và các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực quan trọng này”.

“Chúng tôi kêu gọi những đề xuất về phương án điều chỉnh lương tối thiểu của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn phải dựa trên những số liệu thống kê đáng tin cậy và những phân tích dữ liệu chính xác, tính đến cả các tiêu thức xã hội và kinh tế,” ông Hazelton cho biết thêm.

Lương tối thiểu là mức lương sàn duy nhất mà nếu trả thấp hơn mức lương này, người sử dụng lao động sẽ vi phạm pháp luât.

Lương tối thiểu có những hạn chế và không nên sử dụng lương tối thiểu để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến đói nghèo."
Gary Rynhart
ILO cho rằng việc thảo luận, đàm phán cần tập trung vào nhu cầu của người lao động và các yếu tố kinh tế như khả năng chi trả của doanh nghiệp và tính cạnh tranh.

“Lương tối thiểu có những hạn chế và không nên sử dụng lương tối thiểu để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến đói nghèo”, ông Gary Rynhart, Chuyên gia cao cấp về hoạt động của giới sử dụng Lao động, ILO nhấn mạnh.

Ông Rynhart đề nghị Việt Nam cần tránh chỉ số hóa lương tối thiểu theo CPI bởi CPI chỉ đo lường thay đổi về giá cả mà không cung cấp thông tin về thu nhập và mức chi tiêu của tất cả các hộ gia đình.

Lương tối thiểu vùng tại Việt Nam hiện nay được thảo luận tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Hội đồng Tiền lương Quốc gia được thành lập vào năm 2013 và đại diện cho tiếng nói bình đẳng của Chính phủ, các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức công đoàn.

Tiền lương tối thiểu năm 2014 được quy định ở mức1,9 triệu VNĐ đến 2,7 triệu VNĐ mỗi tháng tùy theo từng vùng.


GENEVA – Theo một ước tính mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), vai trò của lao động tự làm và doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ trong tạo việc làm quan trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ trước đây. 

Số liệu thu thập được từ 99 quốc gia cho thấy những “đơn vị kinh tế nhỏ” này chiếm 70% tổng số việc làm, khiến cho họ trở thành động lực quan trọng nhất trong tạo việc làm.

Phát hiện của nghiên cứu này “rất có ý nghĩa” đối với những chính sách và chương trình về tạo việc làm, chất lượng việc làm, khởi nghiệp, năng suất của doanh nghiệp và chính thức hóa việc làm, theo đó, báo cáo nêu rằng cần phải chú trọng hơn tới những đơn vị kinh tế nhỏ này.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trung bình 62% việc làm tại 99 quốc gia này thuộc khu vực phi chính thức, nơi mà điều kiện làm việc nói chung có xu hướng kém (ví dụ như không có an sinh xã hội, tiền lương thấp hơn, điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp kém và quan hệ lao động cũng kém hơn). Mức độ phi chính thức của các quốc gia cũng khác nhau, từ hơn 90% tại Benin, Bờ biển Ngà và Madagascar tới dưới 5% tại Áo, Bỉ, Brunei Darussalam và Thụy Sỹ.

Thông tin này được công bố trong một báo cáo mới của ILO có tiêu đề Nhỏ nhưng quan trọng: Bằng chứng toàn cầu về mức đóng góp cho việc làm của lao động tự làm, doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo cáo chỉ ra rằng ở các nước có thu nhập cao, 58% tổng số việc làm là ở các đơn vị kinh tế nhỏ, trong khi đó ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ này cao hơn đáng kể. Báo cáo cũng cho biết ở những nước có mức thu nhập thấp nhất, tỷ trọng việc làm trong các đơn vị kinh doanh nhỏ là gần 100%.

Ước tính này được thực hiện dựa trên số liệu điều tra lực lượng lao động và hộ gia đình trong nước được thu thập từ tất cả các khu vực trừ Bắc Mỹ thay vì dùng những nguồn số liệu điều tra doanh nghiệp mang tính truyền thống thường có phạm vi hạn chế hơn.

“Theo chúng tôi được biết, đây là lần đầu tiên chúng ta ước tính mức đóng góp tạo việc làm của các đơn vị kinh tế nhỏ dùng biện pháp so sánh đối với một tập hợp nhiều quốc gia như vậy, đặc biệt là các quốc gia thu nhập thấp và trung bình”, ông Dragan Radic, trưởng Phòng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của ILO, cho biết.

Báo cáo khuyến nghị rằng việc hỗ trợ các đơn vị kinh tế nhỏ cần trở thành trọng tâm của các chiến lược phát triển kinh tế và xã hội. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đó, đảm bảo họ thực hiện chức năng đại diện hiệu quả và các mô hình đối thoại xã hội cũng vận hành hiệu quả đối với họ.

Các khuyến nghị khác được đưa ra bao gồm: cần hiểu năng suất của doanh nghiệp được định hình bởi một “hệ sinh thái” lớn hơn như thế nào, tạo điều kiện tiếp cận tài chính và thị trường, thúc đẩy tinh thần kinh doanh của phụ nữ và khuyến khích công cuộc chuyển dịch sang nền kinh tế chính thức và bền vững về môi trường.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được định nghĩa là doanh nghiệp có ít hơn 9 lao động, trong khi đó doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có thể tuyển dụng tới 49 lao động.