Ngày Người di cư quốc tế (18/12)

Cơ hội cho người dân nông thôn tìm hiểu về di cư an toàn

Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức tại một số địa phương với mục đích cung cấp các kỹ năng tự bảo vệ cũng như nâng cao nhận thức của người dân về di cư an toàn và các dịch vụ hỗ trợ nhằm ngăn ngừa tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở thành nạn nhân của hoạt động mua bán người và bóc lột lao động.

Thông tin báo chí | Ngày 16 tháng 12 năm 2013
Đào tạo ngoại ngữ chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài tại Phú Thọ . © ILO/Trương Vị
HÀ NỘI– Nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tiếp cận các thông tin chính thống về chi phí và các kênh hợp pháp để đi làm việc ở nước ngoài một cách an toàn sẽ được tổ chức tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung nơi nhiều người dân có nhu cầu tìm việc ở nước ngoài.

Những hoạt động này do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và MTV EXIT (Chấm dứt buôn bán người và bóc lột lao động) phối hợp tổ chức với sự tải trợ của Chương trình viện trợ của Chính phủ Austrialia và Cơ quan viện trợ phát triển của Hoa Kỳ, với mục đích cung cấp các kỹ năng tự bảo vệ cũng như nâng cao nhận thức của người dân tại các địa phương này về di cư an toàn và các dịch vụ hỗ trợ nhằm ngăn ngừa tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở thành nạn nhân của hoạt động mua bán người và bóc lột lao động.

Chuỗi các sự kiện sẽ khởi đầu tại các huyện Thanh Ba, Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ vào ngày 17 và 18/12 nhằm hưởng ứng Ngày Người di cư quốc tế (18/12); sau đó sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi và Thanh Hoá trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014.

Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội, ông Gyorgy Sziraczki, cho biết “Việc thiếu hiểu biết khiến người lao động lâm vào các hoàn cảnh rủi ro”. “Sự đóng góp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cả nữ giới và nam giới, vào tăng trưởng và phát triển của cả quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận là rất lớn, nhưng đáng buồn là nhiều người trong số họ đã bị bóc lột, lạm dụng và thậm chí, trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán người”.

Theo báo cáo số liệu từ điều tra khảo sát ban đầu của Dự án Hành động ba bên nhằm bảo vệ người lao động di cư trong và từ khu vực tiểu vùng sông Mê Kông tránh khỏi sự bóc lột lao động của ILO (ILO GMS TRIANGLE) thực hiện năm 2011, không một người lao động nào từ Thanh Hoá và Quảng Ngãi có dự định đi làm việc ở nước ngoài biết được thông tin cụ thể về chi phí để đi làm việc ở nước ngoài cũng như các quy định của Chính phủ về tiền dịch vụ, tiền môi giới và việc hoàn trả các khoản tiền này.

Một nửa trong số 300 người lao động được hỏi cho biết họ không biết các kênh để đi làm việc ở nước ngoài và 95% trong số họ không biết về quyền được giữ hộ chiếu khi làm việc ở nước ngoài. Cứ 2 trong số 3 người có dự định đi làm việc ở nước ngoài không biết một thông tin gì về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thời gian tổ chức các hoạt động trong tháng 12 như sau:
 


Ngày 17 tháng 12 (Từ 7h30 – 15h30): Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 18 tháng 12 (Từ 7h30 – 15h30): Tại Uỷ ban nhân dân xã Tiên Du, Huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 21 tháng 12 (Từ 19h00 – 22h00): Tại Uỷ ban nhân dân Xã Hiền Vân, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Ngày 28 tháng 12 (Từ 19h00 – 22h00): Tại Trung tâm Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.