UNESCO, ILO và FAO đồng tổ chức hội thảo về du lịch bền vững tại Hội An

Hôm nay, một hội thảo về phát triển du lịch bền vững nhằm tăng cường lợi ích cho các cộng đồng địa phương của tỉnh Quảng Nam vừa được khai mạc tại phố cổ Hội An. Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày và được đồng tổ chức bởi UBND tỉnh Quảng Nam và ba tổ chức của Liên Hợp Quốc là UNESCO, ILO và FAO.

Thông cáo báo chí | Ngày 22 tháng 11 năm 2012