Bản tin

Tháng Năm 2021

 1. Bản tin Quan hệ Lao động số 35 – Quý IV - 2020

  Ngày 05 tháng 5 năm 2021

  Bản tin Quan hệ lao động được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

Tháng Mười Hai 2020

 1. Bản tin Quan hệ Lao động số 33&34 – Quý IV - 2020

  Ngày 18 tháng 12 năm 2020

  Bản tin Quan hệ lao động này được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

Tháng Tư 2019

 1. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý I/2019

  Ngày 26 tháng 4 năm 2019

Tháng Hai 2019

 1. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý IV/2018

  Ngày 01 tháng 2 năm 2019

Tháng Chín 2016

 1. Bản tin dự án ENHANCE, Số 1

  Ngày 01 tháng 9 năm 2016

  Dự án ENHANCE xin vui mừng chia sẻ bản tin số 1 của dự án. Các bản tin ENHANCE sẽ được phát hành 6 tháng 1 lần để cung cấp các thông tin về hoạt động, tiến triển, kinh nghiệm cũng như các bài học và tác động của dự án

Tháng Chín 2015

 1. Bản tin ILO Việt Nam, tháng 9/2015

  Ngày 24 tháng 9 năm 2015

  Điểm nhấn của bản tin số 13 là bài phỏng vấn với tân Giám đốc ILO Việt Nam, ông Chang-Hee Lee. Bản tin quý lần này cũng đăng tải các thông tin liên quan đến đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, dự thảo kế hoạch quốc gia loại trừ amiăng, và hiệu quả của những trung tâm hỗ trợ lao động di cư trong việc giúp đỡ người lao động đưa ra quyết định đúng đắn.

Tháng Ba 2015

 1. Bản tin ILO Việt Nam, tháng 3/2015

  Ngày 20 tháng 3 năm 2015

  Đây là bản tin quý số 11 của ILO Việt Nam.

 2. Bản tin Better Work Vietnam, Tháng 9/2014 - Tháng 1/2015

  Ngày 01 tháng 3 năm 2015

  Bản tin Better Work Việt Nam số 12 điểm lại một số hoạt động chính của chương trình gồm có BWV Hội thảo chuyên đề, buổi họp tham vấn cấp cao, truyền thông giáo dục qua ĐTDĐ và câu chuyện về người khuyết tật tựa đề "Phá vỡ rào cản".

Tháng Mười Hai 2014

 1. Bản tin ILO Việt Nam, tháng 12/2014

  Ngày 15 tháng 12 năm 2014

  Đây là bản tin quý số 10 của ILO Việt Nam.

Tháng Chín 2014

 1. Bản tin ILO Việt Nam, tháng 9/2014

  Ngày 05 tháng 9 năm 2014

  Đây là bản tin quý số 9 của ILO Việt Nam.

Tháng Sáu 2014

 1. Bản tin ILO Việt Nam, tháng 6/2014

  Ngày 23 tháng 6 năm 2014

  Đây là bản tin quý số 8 của ILO Việt Nam.

Tháng Ba 2014

 1. Bản tin ILO Việt Nam, tháng 3/2014

  Ngày 27 tháng 3 năm 2014

  Bản tin quý số 7 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong thời gian qua, từ khảo sát quốc gia đầu tiên về lao động trẻ em, mở rộng chương trình Better Work ra phía Bắc, cho tới việc Việt Nam gia nhập Công ước của ILO về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động.

Tháng Mười Hai 2013

 1. Bản tin ILO Quảng Nam, Tháng 12/2013

  Ngày 18 tháng 12 năm 2013

  Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam” giới thiệu Bản tin cuối cùng của dự án. Ấn phẩm tháng 12/2013, điểm lại những hoạt động nổi bật trong giai đoạn trước khi dự án kết thúc.

 2. Bản tin ILO Việt Nam, tháng 12/2013

  Ngày 13 tháng 12 năm 2013

  Bản tin quý số 6 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong thời gian qua, từ những dự án mới với các tổ chức UN khác giúp cải thiện điều kiện làm việc cho người làm nghề mại dâm và phát triển du lịch bền vững, đến các hoạt động với doanh nghiệp nhằm tăng cường hòa nhập cho người khuyết tật hay phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Trong số này, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, cũng chia xẻ về tầm quan trọng của Luật Việc làm.

Tháng Mười Một 2013

 1. Bản tin ILO Quảng Nam, Tháng 11/2013

  Ngày 22 tháng 11 năm 2013

  Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam” giới thiệu Bản tin Tháng 11/2013, điểm lại những hoạt động nổi bật trong tháng và những sự kiện sắp tới.

Tháng Mười 2013

 1. Bản tin ILO Quảng Nam, Tháng 10/2013

  Ngày 22 tháng 10 năm 2013

  Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam” giới thiệu Bản tin Tháng 10/2013, điểm lại những hoạt động nổi bật trong tháng và những sự kiện sắp tới.

 2. Bản tin Better Work Vietnam, tháng 9-12/2013

  Ngày 03 tháng 10 năm 2013

  Bản tin Better Work Vietnam số 10 điểm lại các hoạt động chính của dự án trong những tháng cuối năm 2013.

Tháng Chín 2013

 1. Bản tin ILO Việt Nam, tháng 9/2013

  Ngày 25 tháng 9 năm 2013

  Bản tin quý số 5 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong thời gian qua, từ việc thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia, tương lai phát triển của các tổ chức công đoàn, sáng kiến nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, cho tới cảnh báo về nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội.

 2. Bản tin ILO Quảng Nam, Tháng 9/2013

  Ngày 18 tháng 9 năm 2013

  Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam” giới thiệu Bản tin Tháng 9/2013, điểm lại những hoạt động nổi bật trong tháng và những sự kiện sắp tới.

Tháng Tám 2013

 1. Bản tin ILO Quảng Nam, Tháng 8/2013

  Ngày 24 tháng 8 năm 2013

  Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam” giới thiệu Bản tin Tháng 8/2013, điểm lại những hoạt động nổi bật trong tháng và những sự kiện sắp tới.