Bản tin

Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý II/2019

Bản tin Quý này có những tin chính sau đây:

1. Tầm quan trọng của nghề “công đoàn” và những thông điệp truyền cảm hứng đến sinh viên
2. Mở rộng thành công Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm doanh nghiệp Điện tử Hàn quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ
3. Thương lượng và ký kết Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương
4. Đối thoại giữa Mạng lưới CĐ KCN và Lãnh đạo TLĐ LĐVN
5. Bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn
6. Một số nội dung của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu