Bản tin ILO Việt Nam

Bản tin ILO Việt Nam, tháng 6/2015

Đây là bản tin quý số 12 của ILO Việt Nam.

Bản tin số 12 giới thiệu Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc mới được công bố, chiến dịch thanh tra lao động đang diễn ra trong ngành dệt may và vấn đề quyền lợi tối thiểu cho lao động giúp việc gia đình Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Cũng trong số này, Đại sứ Hà Lan Nienke Trooster chia sẻ những ưu tiên của Đại sứ quán trong lĩnh vực lao động việc làm, cũng như quan điểm về tuân thủ pháp luật và các vấn đề về giới.