Agenda

Chương trình: Tọa đàm báo chí về EVFTA, các công ước cơ bản của ILO và Bộ Luật Lao động sửa đổi

Sự kiện do ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức vào ngày 27-28/9/2019 tại Đà Nẵng.

Chương trình nghị sự | Ngày 28 tháng 9 năm 2019