Baza ICSC

Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego

Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego (ICSC, International Chemical Safety Cards) są arkuszami danych zawierającymi ważne informacje o substancjach chemicznych w kontekście bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zawarte w nich informacje przedstawione są w sposób jasny i zwięzły. Zasadniczym celem kart ICSC jest promowanie bezpiecznych sposobów postępowania z substancjami chemicznymi w miejscu pracy. Głównymi ich odbiorcami docelowymi są pracownicy. Projekt ICSC jest wspólnym Przedsięwzięciem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) realizowanym we współpracy z Komisją Europejską.

Wyszukiwanie kart

Nr ICSC
Nr CAS
Nazwa substancji lub jej synonim
Sortuj wg nr ICSC   nazw substancji