Stres związany z pracą w pielęgniarstwie

Źródła stresu w pielęgniarstwie; Cykl kontrolny w podejściu do zapobiegania stresowi w pracy pielęgniarek

Źródła stresu w pielęgniarstwie
Cykl kontrolny w podejściu do zapobiegania stresowi w pracy pielęgniarek: Ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem