Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια και υγεία κατά τη χρήση των χημικών στην εργασία

Η φετινή έκθεση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση, αναφορικά με τη χρήση των χημικών προϊόντων και των επιπτώσεών τους στους εργασιακούς χώρους και στο περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνει, δε, τις διάφορες εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες ανάδειξης των προσπαθειών αυτών. Επίσης, η έκθεση παρουσιάζει τα στοιχεία για τη θέσπιση εθνικών και επιχειρηματικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των χημικών προϊόντων στην εργασία.

Τα χημικά προϊόντα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη ζωή και θα συνεχίσουν να παράγονται και να χρησιμοποιούνται στους εργασιακούς χώρους. Με τις συντονισμένες προσπάθειες των κυβερνήσεων, των εργοδοτών, των εργαζομένων και των φορέων τους, είναι εφικτή η ασφαλής διαχείρισή τους, προκειμένου να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στα οφέλη και τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στους εργαζόμενους, τους εργασιακούς χώρους, τις κοινότητες και το περιβάλλον.