Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy stosowaniu substancji chemicznych w pracy

W raporcie, przygotowanym z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 2014 r., omówiono aktualną sytuację związaną ze stosowaniem substancji chemicznych i ich wpływem na miejsca pracy oraz środowisko, w tym kwestie różnych inicjatyw krajowych, regionalnych i międzynarodowych. Zamieszczono również informacje na temat programów opracowywanych na szczeblu krajowym i przedsiębiorstw, mających na celu zapewnienie prawidłowego zarządzania substancjami chemicznymi w miejscu pracy.

Substancje chemiczne są kluczowe w nowoczesnym świecie i będą nadal wytwarzane i stosowane w miejscach pracy. Dzięki wspólnym wysiłkom agencji rządowych, pracodawców i pracowników oraz ich organizacji będzie możliwe prawidłowe zarządzanie substancjami chemicznymi w celu uzyskania właściwej równowagi między korzyściami wynikającymi ze stosowania tych substancji a koniecznością wprowadzania środków profilaktycznych i kontrolnych w związku z potencjalnym niekorzystnym ich oddziaływaniem na pracowników, miejsca pracy, populację i środowisko.