Αφίσα για την Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ασφάλεια και υγεία κατά τη χρήση των χημικών στην εργασία