Profilul naţional privind securitatea şi sănătatea în muncă în Republica Moldova

Publicat în cadrul proiectului "O mai bună securitate şi sănătate în muncă prin prisma Agendei privind Munca Decentă" cu susţinerea financiară a Uniunii Europene.

I. CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
II. CADRUL INSTITUŢIONAL ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
III. POLITICA STATULUI ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
IV. INSPECTAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
V. STATISTICA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
VI. ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
VII. RECOMANDĂRI
VIII. ANEXĂ