Посібник із комплексного ґендерного підходу до протидії ВІЛ та СНІДу на робочому місці

Методичний посібник, що міститься у цій публікації, призначений для надання поетапної підтримки всім, особливо тристороннім учасникам МОП та їхнім партнерам, хто задіяний у реалізації заходів протидії ВІЛ на робочих місцях, з метою сприяння впровадженню комплексного ґендерного підходу в усі їхні програми й заходи.

Посібник складається з чотирьох розділів.
➤ У першому розділі роз’яснюються основні ґендерні поняття і надаються відповідні приклади, такі як витяги із політики з профілактики ВІЛ на робочих місцях, обґрунтування та перелік
заходів із проектного документу й витяги із звітів про хід виконання
проекту.
➤ У другому розділі підсумовані зв’язки між ґендерною нерівністю та
ризиками й уразливістю щодо ВІЛ/СНІДу, а також відмінності у впливі епідемії на жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.
➤ У третьому розділі наведено контрольний перелік питань, які слід
ураховувати в процесі підготовки основних документів на етапі
розроблення проекту, тому що це найважливіший етап комплексного
ґендерного підходу, що передує впровадженню і оцінюванню.
Покрокові дії на етапі розроблення – а саме аналіз ситуації, зміст проекту і планування впровадження, описані детальніше, разом із наступними етапами та кроками, у документі МОП «Посібник із
технічного співробітництва – версія І».
➤ У четвертому, заключному розділі пояснюється необхідність розроблення політики протидії ВІЛ/СНІДу на робочих місцях та подані її елементи. Приклади ґендерно-чутливого тексту подані в
кожному елементі.