Ghid privind HIV/SIDA pentru inspectorii muncii

Scopul ghidului este de a ajuta inspectorii muncii să abordeze aspecte privind HIV/SIDA in activitatea lor. In particular, acesta va ajuta inspectorii să aplice Codul de Practică al OIM privind HIV/SIDA şi lumea muncii, care a fost adoptat in iunie 2001. Codul oferă o serie de indrumări guvernelor, angajatorilor şi angajaţilor, precum şi altor părţi interesate, in formularea şi implementarea planurilor de acţiune naţionale, a politicilor şi programelor la locul de muncă privind HIV/SIDA. In această ordine de idei, ghidul are ca obiectiv: • să explice de ce HIV/SIDA este o problemă pentru lumea muncii şi o provocare pentru dezvoltare • să atenţioneze vis-a-vis de modul in care acest subiect priveşte inspectorii muncii • să faciliteze inţelegerea şi aplicarea Codului de Practică al OIM privind HIV/SIDA şi lumea muncii de către inspectorii muncii • să examineze corelaţia dintre HIV/SIDA, principiile şi practicile inspecţiei muncii, in special ceea ce ţine de securitatea şi igiena muncii • Să elaborareze instrumente practice de implementare şi să contribuie la integrarea aspectelor ce ţin de HIV/SIDA in activitatea inspectorilor de viitor.