Briefing note

Değişen çalışma dünyasında işbirliği: Kooperatif bir geleceğe doğru

Bu metin, kooperatiflerin çalışma dünyasında meydana gelen teknolojik, demografik, ekonomik ve çevresel değişikliklere nasıl karşılık vermekte olduğunu incelemektedir. Ayrıca bu metinde ana konuların yanı sıra gelecekteki tartışmalarda dikkate alınması gereken zorluklar ve fırsatlar irdelenmektedir.