ILO’nun 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı katılımı

News | 12 February 2018

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında, ATO Congresium Ankara’da “2. Türkiye Kooperatifler Fuarı”nı düzenlemiştir.
Kooperatifler hakkında bilgi ve deneyimleri paylaşma amacıyla gerçekleştirilen Fuar; tarım, zanaat, gıda, lojistik, sigorta gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren yüzden fazla kooperatif ve birliği bir araya getirmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi, açılış konuşmasında kooperatiflerin sermaye tabanı oluşturma ve yayması yoluyla yerel kalkınmanın anahtarı olabileceğinin altını çizmiştir (açılış konuşması metni için tıklayın ).

Aşağıda sıralanan altı panel belirli konuları ele alıp derinlemesine tartışmak amacıyla düzenlenmiştir:

1. Kooperatiflerin Finansmana Erişimi

2. Fırsat Eşitliği Yaratılmasında ve Kadınların İşgücüne Katılımının Artırılmasında Kadın Kooperatiflerinin Rolü

3. Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

4. Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Kooperatifler

5. Kooperatiflerin Mevzuatla İlgili Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

6. Kooperatif Ürünlerinin Pazarlanmasında ve Kooperatifler Arası Ticaretin Geliştirilmesinde Temel Stratejiler ve Dünya Örnekleri

9 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Sosyal Kooperatifler Paneli, Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı E. Alper Bozkurt, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi temsilcisi Özge Berber Ağtaş, Genç İşi Kooperatifi ’nden Mehmet Kuzu, İhtiyaç Haritası ’ndan Gujan Şen, Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi ’nden Levent Kahraman gibi sektörün önde gelen temsilcileri, CECOP başkanı Giuseppe Guerini ile Legacoop adına Carlo Francesco Salmaso gibi sosyal kooperatifçilik alanında İtalya’nın üst düzey yöneticileri ve yurt genelinden kooperatif temsilcilerinin katılımı ve akademisyen Prof. Ayşegül Yıldırım Kahraman’ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

ILO temsilcisi; kayıt dışı çalışanlar, ev eksenli çalışanlar ve atık toplayıcıları gibi dezavantajlı gruplara sosyal destek merkezlerini içeren kooperatiflerle ilgili başarılı dünya örneklerine ışık tuttu. CECOP Başkanı Guiseppe Guerini, Avrupa ve İtalya özelindeki sosyal kooperatiflerin yasal ve kurumsal yönlerini geniş bir perspektifle sundu. Legacoop temsilcisi Carlo Francesco Salmaso, evsiz insanların barınma ihtiyacını karşıladıkları kooperatifleri üzerinden İtalyan örneği anlattı.

Genç İşi Kooperatifi temsilcisi Mehmet Kuzu, gençlerin insana yakışır işlere erişimi ve iş göçünün önlenmesini sağlayan ve gençlerin rehberliğinde kurulan kooperatiflerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi’nden
Levent Kahraman, ülke genelinde 9 eğitim kooperatifini koordine ettiklerini, ülkede kamu ve özel sektör aracılığıyla yürütülen eğitim sistemine alternatif sunma noktasında kilit bir rol oynadıklarını dile getirdi. İhtiyaç Haritası kurucu üyelerinden Gujan Şen, dünyada bir ilki gerçekleştirerek ülke çapında çevrimiçi platform üzerinden ihtiyaçların belirlendiği ve karşılandığı kooperatifi anlattı.
Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu tarafından da belirtildiği üzere sosyal kooperatifler bakımından gerçekleştirilen ilk resmi toplantı olma özelliği taşıyan panel, ülke çapında sosyal kooperatiflerle ilgili istişare etme, mevzuat hazırlama ve teşvik etme gibi konularını öne çıkarmış ve bu konulara stratejik öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizilmiştir.
</</