Συνεταιρισμοί και Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (SSE): Από την πλευρά του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO)