Çalışma yaşamının geleceği

Çalışma Yaşamının Geleceği Yüzüncü Yıl Girişimi

Çalışma yaşamı önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü bu sürecin getirdiği yeni sorunları kavramak ve etkili yanıtlar vermek, sosyal adalet misyonunu taşımaya devam etmek için “Çalışma Yaşamının Geleceği Girişimini” başlatmıştır. Çalışma Yaşamının Geleceği Girişimi’nden sorumlu birim, ILO’nun üç bileşenini tam olarak ve evrensel ölçekte katma çabasındadır. Ancak, aynı zamanda, bu üç bileşenin ötesinde akademi dünyasına, ilgili diğer tüm aktörlere de uzanma amacındadır. Daha fazla bilgi için: www.ilo.org/futureofwork

Date issued: 06 September 2016 | Size/duration: 02:25