ILO Politika Notu

İstihdamda toplumsal cinsiyete duyarlı iyileşme: Daha adil yeniden inşa

Canların kaybedildiği, istihdam ve geçim imkânlarının tehdit altında olduğu ve ekonomilerin çarpıcı biçimde küçüldüğü COVID-19 krizi, derinliği ve kapsamı bakımından önceki krizlerden farklıdır. Ancak önceki krizlerde de olduğu gibi, sonuçlarına herkes eşit biçimde katlanmamaktadır. Bu bilgi notu, kadınların işlerinin bu kez erkeklerinkinden görece daha fazla risk altında olduğunu ve kötüleşen bir bağlamda, kadınların işlerini erkeklerden daha hızlı kaybettiklerini göstermektedir. Daha fazla olan bakım sorumlulukları, çalışmaya devam eden kadınları ücretli çalışma saatlerini azaltmaya veya toplam çalışma saatlerini sürdürülemez düzeylere çıkarmaya zorlamaktadır.

Önceki krizler, daha az şiddetli olsalar da, mevcut kriz için uyarı niteliğinde bazı dersler sunmaktadır. İstihdam olanakları azaldığında, kadınlar erkeklere göre ekonomik fırsatlardan ve sosyal güvenceden daha az yararlanabilmektedir. Krizlerin genellikle emeği koruyan mekanizmaları erozyona uğrattığı ve çalışma koşullarının uzun süreli kötüleşmesini de beraberinde getirdiği görülmektedir. Kriz dönemlerinde kadınlar iş kaybının yanı sıra, başta bakım hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerine yapılan harcamaların kesintiye uğramışından da zarar görmektedirler.

Bu bağlamda, kadınların iş imkânlarına erişimlerine uzun vadeli zararlar vermekten kaçınmak ve bu iş imkânlarını daha iyi ve daha adil biçimde yeniden inşa etmek için makroekonomik, sektörel ve işgücü piyasası politikalarının da dâhil olduğu istihdam politikaları; toplumsal cinsiyet eşitliğini acil durum ve iyileşme çalışmalarının merkezine koymalıdır. Bu bilgi notu, toplumsal cinsiyete duyarlı iyileşmeye yönelik dört politika önceliği belirtmektedir: Bu bilgi notu, toplumsal cinsiyete duyarlı iyileşmeye yönelik dört politika önceliği belirtmektedir: Kadınların işlerini kaybetmelerini önlemek; erken mali konsolidasyonlardan kaçınmak; bakım ekonomisine yatırım yapmak ve toplumsal cinsiyete duyarlı istihdam politikalarına odaklanmak.