Publikacija Work4Youth

Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije

Ovaj izveštaj predstavlja ključne tačke Ankete od škole do posla (SWTS) sprovedene 2015. godine u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku Republike Srbije u okviru projekta MOR “Work4Youth”.