Trójstronna Deklaracja zasad Dotyczacych Przedsiebiorstw Wielonarodowych i Polityki Spolecznej