La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

« Primero « Previo pagína 2 de 7 Siguiente » Ultimo »

Show abstract/citation:

Filtered by:
País: Eslovaquia

 1. Eslovaquia - - Acuerdo internacional

  Notification No. 16/2010 of the Ministry of foreign affairs about the conclusion of the ILO Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135). (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971 ) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2010-01-15 | Fecha de entrada en vigor: 2010-09-17 | SVK-2010-IA-87045

  The President of the Slovak Republic, upon recommendation of the National Council of the Slovak Republic, ratified the ILO Convention 135 on 24th of August 2009. The Ratification decree was deposited with the General Director of the ILO on 17th of September 2009. The Convention entered into force for the Slovak Republic on 17th September 2010, in conformity with Section 8(3) of the Convention.

 2. Eslovaquia - - Acuerdo internacional

  Notification No. 17/2010 of the Ministry of foreign affairs on the conclusion of the ILO Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81). (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inspekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2010-01-15 | Fecha de entrada en vigor: 2010-09-17 | SVK-2010-IA-87047

  The President of the Slovak Republic, upon the recommendation of the National Council of the Slovak Republic, ratified the ILO Convention 81 on 24th of August 2009. The Ratification decree was deposited with the General Director of the ILO on 17th of September 2009. The Convention, according to its Section 33(3) entered into force for the Slovak Republic, on 17th of September 2010.

 3. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 557/2009 amending the consolidated Act No. 650/2004 on complementary pension schemes and amending the consolidated Act No. 575/2001 on organization of activities of the government and on organization of central public administration. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej státnej správy v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-12-02 | Fecha de entrada en vigor: 2010-01-01 | SVK-2009-L-84815

  Makes a number of amendments to the Act 650/2004. Adds numbers 4 and 5 to the Section 2; amends Sections 11(1), 13(1 and 2), 13(3), 16(1), 17(1 and 4), 18(1-5), 19, 20, 22(8), 33(1,3,5), 35. Adds Sections 35a - 35d. It amends the Sections 41(2), 48(4), 56 and adds Sections 56a - 56e. Modifies Sections 57, 59 - 65, 71, 74, 84; adds Section 84a, 87j - 87l.

 4. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 564/2009 amending the consolidated Act No. 2/1991 on collective bargaining. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-12-02 | Fecha de entrada en vigor: 2010-01-01 | SVK-2009-L-84816

  Amends Sections 3 - 5 and Sections 7 and 7a as well as Sections 12(4) and 13(7) of Act No. 2/1991. The modifications concern the extent of the binding character of collective agreement and the possibility of its extension.

 5. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 571/2009 on parental benefits and on change of some norms. (Zákon o rodicovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-12-02 | Fecha de entrada en vigor: 2010-01-01 | SVK-2009-L-91974

  Section 1: Object of the Law
  Section 2: Entitled person
  Section 3: Conditions of entitlement to perceive parental benefit
  Section 4: Amount of parental benefit
  Section 5: Modalities of payment of parental benefit
  Section 6: End of entitlement
  Section 7: Increase, decrease, refusal and restitution of parental benefit
  Section 8: Proceedings
  Section 9: Obligations of the entitled person
  Sections 10 and 11: Jurisdiction and collaboration in providing of the parental benefit
  Sections 12 and 13: Transitory and final provisions

  Repeals the consolidated Act No. 280/2002 on parental benefits and Notification No. 326/2009 on amounts of parental benefit.

  Amends the Act No. 561/2008 on child-care benefit: Amends Sections 1, 3, 4. Adds new section 4a on conditions of entitlement of child-care benefit. Amends Sections 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Theses amendments replace references to the old repealed Act No. 280/2002 by references to this Act.
  It also amends in a very minor way Section 3 of the consolidates Act No. 235/1998 on child-birth benefit and the Section 226 of the consolidated Act No. 461/2003 on Social insurance.

 6. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 483/2008 amending the consolidated Act No. 346/2005 on civil service of professional soldiers of armed forces of Slovak Republic. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o státnej sluzbe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-10-27 | Fecha de entrada en vigor: 2010-01-01 | Fecha de entrada en vigor parcial: 2011-01-01 | SVK-2009-L-84808

  Amends Sections 5, 13, 17, 19, 21, 22, 26 concerning inter alia psychological requirements for professional soldiers. Modifies Sections 27b concerning compensation that a professional soldier must pay in case he does not serve the appropriate period of time after he studied subsidized by the army. Also modifies Section 31a about selection of professional soldiers for posts. Added Section 51a regulates biological identification of professional soldier and biological sample. Other modified Sections: 53, 55, 60 - 62, 65, 70, 72, 73, 82, 83, 89, 92, 101, 103, 110, 119 - 121, 123, 124, 127, 128, 132, 137, 145, 151, 159, 160, 162, 172, 176 - 179. Adds Sections 215f - 215i including transitory provisions.

 7. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Ordinance No. 441/2009 fixing the minimum wage. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy) - Ordinance on-line in Slovak

  Adopción: 2009-10-21 | Fecha de entrada en vigor: 2010-01-01 | SVK-2009-R-84811

  Sets the minimum wage to 307.70 Euros per month or 1.768 Euros per hour.

 8. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 369/2009: Consolidated version of the Act No. 200/1998 on public service of customs officers. (Úplné znenie zákona o státnej sluzbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých dalsích zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-09-30 | SVK-2009-L-84810

  PART ONE: Basic Provisions (Sections 1 - 5a)
  PART TWO: Kind, Beginning And Change Of Public Service (Sections 6 - 28 [29 and 30 repealed] 31 - 42)
  PART THREE: Service discipline and disciplinary competence (Section 43 - 55 [56 repealed] 57 - 58)
  PART FOUR: Time of service, holiday and time of rest (Sections 59 - 77 [77a repealed] 78)
  PART FIVE: Salary issues and other issues (Sections 79 - 126)
  PART SIX: Occupational health and safety protection during public service (Sections 127 - 132)
  PART SEVEN: Care of custom officers (Sections 133 - 149)
  PART EIGHT: Compensation of damages (Sections 150 - 168 [169 - 175 repealed] 176 - 179)
  PART NINE: Termination of service relationship (Sections 180 - 190)
  PART TEN: Contribution to unemployment insurance (Sections [191 - 211 repealed] 212 - 214)
  PART ELEVEN: Activities of trade unions in public service (Sections 215 - 219)
  PART TWELVE: Procedure in matters of service relationship (Sections 220 - 236a)
  PART THIRTEEN: Common provisions (Sections 237 - 255)
  PART FOURTEEN: Transitory and repealing provisions (Sections 256 - 268d [268e repealed] 268f - 269)

  Annex 1: Characteristics of salary classes
  Annex 2: Supplement for managerial position
  Annex 3: List of activities that give right to a supplement for service in arduous and hazardous environment
  Annex 4: List of incorporated legal norms or European Communities and of European Union

 9. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 400/2009 on the Civil Service. (Zákon o státnej sluzbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-09-16 | Fecha de entrada en vigor: 2009-11-01 | Fecha de entrada en vigor parcial: 2010-07-01 | SVK-2009-L-84812

  PART ONE - BASIC PROVISIONS
  Chapter I: Introductory provisions (Sections 1 - 4)
  Chapter II: Determination of some notions (Sections 5 - 15)
  PART TWO - PUBLIC SERVICE RELATIONSHIP
  Chapter I: Categories of public service (Sections 16 - 18)
  Chapter II: Conditions of admission into public service and conditions of filling of public service positions (Sections 19 - 23)
  Chapter III: Beginning of public service relationship (Sections 27 - 30)
  Chapter IV: Change in the relationship of public service (Sections 33 - 45)
  Chapter V: Termination of relationship of public service (Sections 47 - 58)
  Chapter VI: Rights, obligations and limitations of public servant (Sections 59 - 65)
  PART THREE - SERVICE TIME, HOLIDAY, LEAVE AND OTHER CONDITIONS OF PERFORMANCE OF PUBLIC SERVICE (Sections 69 - 75)
  PART FOUR - EDUCATION OF PUBLIC SERVANTS (Sections 77 - 80)
  PART FIVE - SALARY AND OTHER PROVISIONS
  Chapter I: Salary issues (81 - 103)
  Chapter II: Other issues (104 - 106)
  Chapter III: Common provisions on salary issues and other issues (Sections 107 - 114)
  PART SIX - COMPENSATION OF DAMAGES (Sections 115 - 117)
  PART SEVEN - ACTIVITIES OF TRADE UNIONS (Sections 118 - 119)
  PART EIGHT - COMMON PROVISIONS (Sections 131 - 128)
  PART NINE - TRANSITORY AND FINAL PROVISIONS (Sections 129 - 142)

  Annex 1: Characteristics of salary classes of state employees
  Annex 2: Property declaration
  Annex 3: Salary tariffs of public servants
  Annex 4: Percentile share of supplement for management position
  Annex 5: List of incorporated legal norms of European Communities and of European Union

 10. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 317/2009 on teaching staff and vocational training employees. (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-06-24 | Fecha de entrada en vigor: 2009-11-01 | Fecha de entrada en vigor parcial: 2012-01-01 | Fecha de entrada en vigor parcial: 2010-01-01 | SVK-2009-L-84813

  PART ONE: Basic provisions
  Section 1: Object of the regulation
  Section 2: Determination of some notions
  PART TWO: Teaching staff and pedagogical activity; expert employee and expert activity; rights and duties of pedagogical employee and expert employee
  Section 3: Teaching staff and pedagogical activity
  Section 4: Specialized employees and expert activity
  Section 5: Rights and duties of Teaching staff and Specialized employees
  PART THREE: Requirements for performance of teaching activities and of specialized activities (Section 6)
  Section 7 - 8: Qualification requirements
  Section 9: Integrity
  Section 10: Health requirements
  Section 11: Mastership of state language
  PART FOUR: Categories and subcategories of teaching staff and categories of specialized employees.
  Section 12: Categories teaching staff
  Section 13: Teachers
  Section 14: Master of expert education
  Section 15: Educator
  Section 16: Pedagogical assistant
  Section 17: Foreign lecturer
  Section 18: Trainer of sport school, trainer of sport class and assistant trainer
  Section 19: Categories of expert employees
  Section 20: Psychologist and school psychologist
  Section 21: School speech therapists
  Section 22: Special pedagogue, school special pedagogue and ambulant special pedagogue
  Section 23: Medical pedagogue
  Section 24: Social pedagogue
  PART FIVE: Professional development (Section 25)
  Section 26: Career system
  Section 27: Career degree
  Section 28: Freshman teaching staff and freshman expert employee
  Section 29: Independent teaching staff and independent expert employee
  Section 30: teaching staff with first attestation and expert employee with first attestation
  Section 31: teaching staff with second attestation and expert employee with second attestation
  Section 32: Career position
  Section 33: Specialist teaching staff and specialist expert employee
  Section 34: Leading teaching staff and leading expert employee
  PART SIX: Further education (Section 35)
  Section 36: Adaptation education
  Section 37: Specialization education
  Section 38: Function education
  Section 39: Actualization education
  Section 40: Innovation education
  Section 41: Qualification education
  Section 42: Accreditation
  Section 43: Request of accreditation
  Section 44 - 45: Accreditation committee
  PART SEVEN: Credit system (Section 46)
  Section 47: Acquisition of credits
  Section 48: Rules of credit attribution
  PART EIGHT: Attestation
  Section 49: Attestation
  Section 50: Execution of attestation
  Section 51: Attestation commission
  PART NINE: Evaluation of pedagogical employee and expert employee (Section 52)
  PART TEN: Care of teaching staff and of specialized employees, their protection and moral appreciation (Sections 53 - 55)
  Section 56: Moral appreciation
  PART ELEVEN: Financing of attestations and financing of further education (Section 57)
  PART TWELVE: Registry of teaching staff and of specialized employees and other employees of schools and scholar institutions (Sections 58 and 59)
  PART THIRTEEN: Common, transitory and final provisions
  Section 60: Common provisions
  Section 61: Transitory provisions
  Sections 62-63: Final provisions

  Also repeals:
  1. Ministry of Education Act No. 41/1996 on the professional and educational competence teaching staff as amended by Decree No. 14/1998, Decree No. 379/2000, Decree No. 200/2002, and Decree No. 374/2005;
  2. Ministry of Education Act No. 42/1996 on further education teaching workers.

 11. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 305/2009 amending the consolidated Act No. 200/1998 on public service of customs officers. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o státnej sluzbe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalsích zákonov v znení neskorsích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-06-24 | SVK-2009-L-84814

  Adds Section 2a defining civil service and the notion of direct relation with civil service. Amends Sections 5(4), 7-11, 13 and 14. Adds a new section 14a concerning the health requirements for the eligibility to serve as customs officer. Amends Sections 15 16, 18, 20, 24, 26 - 28, 33. Adds Section 33a. Amends Sections 34 and 36. Adds new Section 36a. Amends Sections 38 - 42, 44, 54, 55, 57, 59, 60, 69, 70, 72 - 81, 83, 86, 90, 91 96, 101 - 102, 104, 107 , 109, 110, 112. Adds Section 112a concerning compensation for compulsory vaccination. Amends Sections 114, 117, 118, 121, concerning compensations for missions abroad. Amends Sections 122, 133, 134, adds sections 134a - 134c concerning further training. Amends Section 135 on compensation for training. Amends Sections 137, 139, 141, 146, 180, 181, 184 - 187. Adds Sections 189b and 189c. Amends Sections 212 - 215, 217, 224, 230, 231, 236. Adds Section 236a, amends Sections 242, 254 and adds Sections 268j and 268k.

 12. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 39/2009: Consolidated version of Act No. 553/2003 on remuneration of some employees performing works of public interest. (Úplné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-02-21 | Fecha de entrada en vigor: 2009-01-01 | SVK-2009-L-84807

  Publishes the consolidated version of the Act No. 553/2003 up-to-date to 1st of January 2009.

 13. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 49/2009 amending the consolidated Act No. 5/2004 on employment services and the consolidated Act No. 311/2001 Labour Code. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o sluzbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2009-02-12 | SVK-2009-L-84809

  Adds to the Act No. 5/2004 Sections 50d (Contribution for preserving of employment), 50e (Contribution for creation of new workplace), 50f (Contribution to the salary of the employee), 50g (Contribution for the support of independent lucrative activity), 50h (Contribution for the independent lucrative activity in the domain of agricultural products and trading with them). Also amends the Section 53(3) by changing the figure of 99.59 Euros to 135 Euros.
  Adds Sections 72e to 72g under the title of "Transitory provisions to the regulation in force at 1st of March 2009".
  Amends the Section 142(4) of the Act No. 311/2001 (Labour Code) and adds Section 252c containing transitory provisions.

 14. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 474/2008 amending the consolidated Act No. 553/2003 on remuneration of certain employees during performance of works of public interest and amending the consolidated Act No. 152/1994 on social fund and on modification of the Act No. 286/1992 on income tax. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorsích predpisov v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-10-30 | Fecha de entrada en vigor: 2009-01-01 | SVK-2008-L-84792

  In the Act No. 553/2003:
  Amends sections 1, 2, 4 - 7a, 8, 10 - 14; adds section 14a about supplement for performance; amends sections 18, 19; adds section 19a concerning the inactive stand-by at the working place; amends section 21; adds section 21a concerning compensation for stand-by work during crisis situation; amends section 22 concerning advance payment for work in public interest abroad, as well as 23 and 24. Amends Sections 26 - 29 and adds Sections 32a and 34

  In the Act No. 152/1994:
  Amends Sections 4(1), 6(2) and adds Section 10.

 15. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 449/2008 amending the consolidated Act No. 461/2003 on social insurance. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorsích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-10-30 | Fecha de entrada en vigor: 2008-11-20 | SVK-2008-L-84793

  Modifies sections 6, 15, 22, 50, 60, 63, 66, 68, 72, 74, 78. Adds section 78a; modifies sections 82, 94, 104, 105, 116 and adds section 116a. Also modifies sections 122, 127, 128, 138, 139, 142, 172, 193, 226, 228, 229, 231, 238, 241, 246, 269. Adds sections 293au - 293be.
  The changes are mainly related to the introduction of Euro at the territory of Slovak Republic on 1st of January 2009.

 16. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 448/2008 on social services and on amending of the consolidated Act No. 455/1991 on Business Registration. (Zákon o sociálnych sluzbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-10-30 | Fecha de entrada en vigor: 2009-01-01 | SVK-2008-L-84794

  PART ONE: General Provisions
  Chapter I: Basic provisions (Section 1 and 2)
  Chapter II: Participants in legal relations concerning the providing of social services (Sections 3 - 5)
  Chapter III: Rights and duties during the providing of social services (Sections 6 - 10)
  PART TWO: Social services
  Chapter I: Type of social service, form of social service and extent of providing of social service (Sections 11 - 14)
  Chapter II: Providing of social service (Sections 15 - 23)
  Chapter III: Social service to ensure the necessary conditions to satisfy basic vital needs (Sections 24 - 30)
  Chapter IV: Social services to support family with children (Sections 31 - 33)
  Chapter V: Social services to solve disadvantageous social situation due to heavy health handicap, detrimental health state or the completion of the retirement age (Sections 34 - 51)
  Chapter VI: Social services with use of telecommunication technologies (Sections 52 and 53)
  Chapter VII: Supportive services (Sections 54 - 60)
  Chapter VIII: Common provisions during providing of social services (Section 61)
  PART THREE: Registry of providers of social services
  Chapter I: Conditions of registration into registry of providers of social services (Sections 62 - 69)
  Chapter II: Social service provided in a health institution (Section 70)
  PART FOUR: Financing of social services, payment for providing of social services and contract about provision of social services
  Chapter I: Financing of social services (Sections 71 - 73)
  Chapter II: Contract on provision of social services (Section 74)
  Chapter III: Financial support of non-public provider of social services providing the social service in public interest (Sections 75 - 78)
  PART FIVE: Competence of the Ministry and autonomous regional administration by providing social services (Sections 79 - 81)
  PART SIX: Communal development and communal plan in the domain of provision of social services (Sections 82 and 83)
  PART SEVEN: Qualification requirements and further education (Section 84)
  PART EIGHT: Accreditation (Sections 85 - 90)
  PART NINE: Procedure in the domain of social services (Sections 91 - 93)
  PART TEN: (Sections 94 - 97)
  PART ELEVEN: Supervision of the provision of social services and control activity in the domain of social services
  Chapter I: Supervision of the provision of social services (Sections 96 - 99)
  Chapter II: Control activity in the domain of social services (Section 100)
  PART TWELVE: Administrative offenses and trespasses (Sections 101 - 103)
  PART THIRTEEN: Evaluation of the condition of quality of providing of social services (Sections 104)
  PART FOURTEEN: Common provisions (Sections 105)
  PART FIFTEEN: Transitory and final provisions (106 - 111)

  ANNEX 1: Maximum number of consumers of social service per one employee and minimum percentile share of expert employee in the total number of employees
  ANNEX 2:
  A: Conditions of quality of the provided social service
  B: Evaluation scale of compliance with the conditions of quality of the provided social services
  C: Evaluation of the compliance with the conditions of quality of the provided social services
  ANNEX 3:
  A: Modalities of evaluation of degree of dependency of one physical person on a help of another physical person according to different actions and activities
  B: Conditions for classification of degree of dependency of one physical person on a help of another physical person.
  ANNEX 4: Activity of care for oneself, of household care and basic social activities
  ANNEX 5: Amount of financial contribution for dependency of a physical person on a help of other physical person according to the degree of dependency.

 17. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 434/2008 amending the consolidated Act No. 43/2004 on old-age benefit saving and amending the consolidated Act No. 461/2003 on social insurance. (Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-10-24 | Fecha de entrada en vigor: 2008-12-01 | SVK-2008-L-84791

  Adds Sections 123(l) and 123(m) to Act No. 43/2004 providing modalities for the exit from a retirement saving scheme. It also adds new sections 293as and 293at to Act No. 461/2003.

 18. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Notification No. 368/2008 of the Ministry of Justice, publishing the Order for the serving of prison sentence. (Vyhláska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody) - Notification on-line in Slovak

  Adopción: 2008-09-03 | Fecha de entrada en vigor: 2009-01-01 | SVK-2008-R-84795

  PART ONE: Basic provisions
  Head I: Object of the regulation (Section 1)
  Head II: Admission, placement and transfer (Section 2 - 8)

  PART TWO: Treatment
  Head I: Serving of the sentence in institutions with minimum degree of supervision, middle degree of supervision and maximum degree of supervision (Section 9 - 22)
  Head II: Program of treatment (Section 23 - 28)
  Head III: Ensuring of rights (Section 29 - 51)
  Head IV: Ensuring of order and security (Section 52 and 53)
  Head V: Affectation to work (Section 54 - 58)
  Head VI: Exercise of disciplinary competence
  First division: Disciplinary reward, extent of the disciplinary competence (Sections 59 - 61)
  Second division: Disciplinary punishments, extent of disciplinary competence (Sections 62 and 63)
  Head VII: Evaluation (Sections 64 and 65)
  Head VIII: Participation of organs and organizations (Sections 66 - 68)
  Head IX: Difference between serving of sentence by certain categories of persons
  First division: Serving of sentence by minor persons (Sections 69 - 74)
  Second division: Serving of sentence by women (Section 75)
  Third division: Serving of sentence by foreigners and persons without citizenship (Section 76)
  Head X: Specialized serving of sentence
  First division: Serving of sentence in specialized divisions (Sections 77 - 93)
  Second division: Auto-management of condemned (Section 94)
  Third division: Personal data and removal of identification signs (Section 95)

  PART THREE: Dismissal from service of sentence (Section 96)
  Fourth Part: Common and final provisions (Sections 97 - 99)

 19. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 330/2008: Consolidated version of Act No. 5/2004 on employment services and on amending and supplementing certain laws. (Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o sluzbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-08-23 | Fecha de entrada en vigor: 2008-08-01 | SVK-2008-L-84790

  Publishes version of the Act No. 5/2004 consolidated to the 1st of August 2008

 20. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 278/2008 amending the consolidated Act No. 73/1998 on the service of the members of the Police Force, of the Slovak information service, of the judicial and penitentiary guardians and of the Railway Police. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o státnej sluzbe príslusníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej sluzby, Zboru väzenskej a justičnej stráze Slovenskej republiky a zelezničnej polície v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-07-02 | SVK-2008-L-84806

  Amends Sections 7, 78, 91, 103, 130. Adds 287ca (Transitory provisions) and modifies Section 287d. Also amends the Annex 1a concerning the Characteristics of salary classes of members of police forces.

 21. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Notification No. 292/2008 of the Ministry of Health on details, extent and content of execution of occupational health services, the composition of the team of experts implementing the services and their qualification requirements. (Vyhláska Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluzby, o zlození tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poziadavkách na ich odbornú spôsobilosť) - Notification on-line in Slovak

  Adopción: 2008-06-23 | SVK-2008-R-84805

  Section 1: Details on extent and content of performance of occupational health services
  Section 2: Details on composition of team of experts, who perform occupational health service, and on requirements for their qualifications
  Section 3: Common and transitory provisions
  Final provisions (Sections 4 and 5)

 22. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Ordinance No. 217/2008 amending the Ordinance No. 329/2006 on minimum health and safety requirements for protection of employees against hazards relative to exposure to electromagnetic fields. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných poziadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-06-04 | SVK-2008-R-84804

  Amends the table No. 1 in Annex No. 2 determining limit values for exposure to electromagnetic fields.

 23. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 174/2008: Consolidated version of Act No. 461/2003 on social insurance. (Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-05-17 | Fecha de entrada en vigor: 2008-05-17 | SVK-2008-L-84800

  Consolidated version of the Act No. 461/2003 as to 17th May 2008

 24. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 200/2008 amending the consolidated Act No. 311/2001 Labour Code. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-05-15 | Fecha de entrada en vigor: 2008-06-12 | SVK-2008-L-84799

  Amends sections 86(3), 93(4) and 232(3). Inserts new section 94(5) and Annex 1a listing "Retail sales where it is possible to order the employee or to agree with her about a work during the days established by the law", which basically speaks about activities that are exercised outside the normal days of opening of a shop.

 25. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 116/2008: Consolidated Act No. 43/2004 on pension savings. (Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-04-04 | Fecha de entrada en vigor: 2008-03-01 | SVK-2008-L-84798

  Publishes the Act No. 43/2004 as consolidated to 1st of March 2008.

 26. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 139/2008 amending the consolidated Act No. 5/2004 on employment services and amending the consolidated Act No. 599/2003 on material need. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o sluzbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-04-01 | Fecha de entrada en vigor: 2008-05-01 | SVK-2008-L-84796

  This Act modifies or adds following Sections of the Act No 5/2004: 2, 4, 6, 8 - 18, 22, 23, 25, 26, 29, 32 - 35, 35a, 36, 39, 39a, 42 - 47, 48, 48a - 48c, 49, 49a, 50, 50a - 50c, 51, 51a, 52, 52a, 53, 53a -53d, 54, 55, 55a - 55c, 56, 56a, 57, 57a, 58 - 64, 64a, 65a, 65b, 66 - 70, 72d.
  These changes are mainly related to the obligation to employ certain percentile of handicapped citizens and financial contributions aiming at achieving this goal.

  In the Act 559/2003 it also adds after subsection 5(4)(r) new subsections s - v. The previous subsection (s) is now subsection (z). Includes also some technical modifications in footnotes of the Act 559/2003 following these amendments.

 27. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 140/2008 amending the consolidated Act No. 124/2006 on occupational safety and health and amending the Act No. 355/2007 on protection, encouragement and development of public heath. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-04-01 | Fecha de entrada en vigor: 2008-05-01 | SVK-2008-L-84797

  Amends sections 2, 6, 16, 19, 21, 22, 24 and 26 of the Act No. 124/2006 concerning the occupational health services. It modifies section 27 concerning training in the domain of the occupational health protection.
  Amends section 30 of the Act No. 355/2007 concerning the duties in the domain of occupational health protection.

 28. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 77/2008: Consolidated version of Act No. 152/1994 on social fund to amend Act No. 286/1992 on income taxes. (Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorsích predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-03-07 | Fecha de entrada en vigor: 2008-01-01 | SVK-2008-L-84802

  Publishes a version of the Act No. 152/1994 up-to-date to 1st January 2008.
  Sections 1 - 2: Social fund
  Sections 3 - 6: Creation of the fund
  Section 7: Use of the fund
  Section 8: Transitory and final provisions
  Section 9: Transitory provisions valid from 1st of September 2005

 29. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 61/2008 amending the consolidated Act No. 73/1998 on the service of the members of the Police Force, of the Slovak information service, of the judicial and penitentiary guardians and of the Railway Police. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o státnej sluzbe príslusníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej sluzby, Zboru väzenskej a justičnej stráze Slovenskej republiky a zelezničnej polície v znení neskorsích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2008-02-13 | Fecha de entrada en vigor: 2008-03-01 | SVK-2008-L-84803

  Amends Sections 1, 43, 48, 65, 75, 84, 85, 87, 88. Adds the Section 88a about the supplement for risk. Modifies Sections 89 - 91, 93. Adds Section 93a concerning the supplement for language knowledge. Modifies Sections 94 - 99; adds Section 99a concerning the supplement for members of plane and helicopter crews. Amends Sections 100 - 105, 109, 130, 141, 143, 196, 268. Adds Sections 287c and 287d containing transitory provisions.
  Annex 1a giving characteristics of salary classes of members of police corps is also in amended as well as the First part of the Annex 2 establishing the levels of supplement for management position.

 30. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 663/2007 on minimum wages. (Zakon o minimalnej mzde) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-12-05 | Fecha de entrada en vigor: 2008-02-01 | SVK-2007-L-84285

  Section 1: Object and validity of the act
  Section 2: Amount of minimum wage
  Section 3: Additional payment to reach minimum wage
  Section 4: Computing of minimum wage for domestic work
  Section 5: Increase of minimum wage
  Section 6: Criteria for modification of amount of minimum wage
  Section 7: Modification of amount of minimum monthly wage
  Section 8: Mechanism of modification of minimum salary
  Sections 9 - 10: Common, transitory and final provisions

 31. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 479/2007 consolidated version of the Labour Code (Act No. 311/2001). (Uplne znenie zakona c. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-10-24 | Fecha de entrada en vigor: 2008-01-01 | SVK-2007-L-84284

  Publishes consolidated version of Labour Code as amended up to 2007.

 32. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 428/2007: Consolidated version of the Act No. 346/2005 on civil service of professional soldiers of armed forces of Slovak Republic. (Uplne znenie zakona c. 346/2005 Z. z. o statnej sluzbe profesionalnych vojakov ozbrojenych sil Slovenskej republiky a o zmene a doplneni niektorych zakonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-09-21 | Fecha de entrada en vigor: 2005-09-01 | Fecha de entrada en vigor gradual: 2008-01-01 | SVK-2007-L-84278

  This Act regulates the employment relationship of professional soldiers. Section 11 limits some constitutional rights of professional soldiers. Section 11(4) forbids professional soldier to assembly in trade unions active in his workplace. The Fourth Part (Sections 88 - 190) regulates different aspects of working conditions and remuneration of professional soldiers.

 33. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 462/2007 on organization of working time in transports and on amending and supplementing some legislation. (Zakon o organizacii pracovneho casu v doprave a o zmene a doplneni zakona c. 125/2006 Z. z. o inspekcii prace a o zmene a doplneni zakona c. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona c. 309/2007 Z. z.) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-09-13 | Fecha de entrada en vigor: 2007-01-01 | Fecha de entrada en vigor gradual: 2009 | SVK-2007-L-84283

  PART ONE - GENERAL PROVISIONS
  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Organization of working time
  Section 3: Maximum working time
  Section 4: Maximum time of stand-by work
  Section 5: Minimum time of rest
  PART TWO - SPECIAL PROVISIONS
  - Road Transport (Sections 6-11)
  Section 6: Basic provisions
  Section 7: Migrant workers
  Section 8: Maximum working time
  Section 9: Maximum time of stand-by work
  Section 10: Independent drivers
  Section 11: Organization of working time of employee maintaining the roads
  - Railway Transport (Sections 12-15)
  Section 12: Basic provisions
  Sections 13-14: Maximum working time and minimum rest time
  Section 15: Annual leave
  - Air transports (Sections 16-20)
  Section 16: Basic provisions
  Section 17: Maximum working time
  Section 18: Work-break
  Section 19: Minimum rest time
  Section 20: Maximum stand-by work time
  - Water transports (Sections 21-24)
  Section 21: Basic provisions
  Section 22: Maximum working time
  Section 23: Maximum time of rest
  Section 24: Maximum time of stand-by work
  - Regular personal transport (Sections 25-28)
  Section 25: Basic provisions
  Section 26: Maximum working time
  Section 27: Work-break
  Section 28: Maximum rest time
  PART THREE: CONTROL OF ROAD TRANSPORT
  Section 29: Control systems
  Section 30: Road controls
  Section 31: Controls in transport enterprises
  PART FOUR: PUBLIC ADMINISTRATION
  Section 32: Organs of public administration
  Section 33: National work control organ
  Sections 34-35: Work control organ
  Section 36: Police corps
  Section 37: Administrative torts
  Section 38: Offences
  PART FIVE - FINAL PROVISIONS
  Sections 39-40: Transitory provisions
  Section 41: Transposition provisions
  Section 42: Repealing provisions

 34. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decree No. 541/2007 on detailed requirements on lighting of workspaces. (Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-08-16 | Fecha de entrada en vigor: 2007-12-01 | SVK-2007-R-84280

  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Definitions
  Section 3: Daylight and artificial light
  Section 4: Cumulative illumination
  Section 5: Workplace without daylight
  Section 6: Objective determination of lighting
  Section 7: Entry into force

 35. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decree No. 542/2007 on details of occupational health protection against physical stress, mental stress and sensory stress. (Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou zatazou pri praci, psychickou pracovnou zatazou a senzorickou zatazou pri praci) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-08-16 | Fecha de entrada en vigor: 2007-12-01 | SVK-2007-R-84281

  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Basic notions
  Section 3: Requirements for workplace, overall physical stress, local stress on muscles and working positions
  Section 4: Measures that prevent of diminish to the lowest possible and attainable level the increased physical stress during work
  Section 5: Procedure for evaluation of mental stress during work
  Section 6: Criteria for determination of increased mental stress during work
  Section 7: Measures that prevent of diminish to the lowest possible and attainable level the increased mental stress during work
  Section 8: Procedure for evaluation of sensory stress during work
  Section 9: Measures that prevent of diminish to the lowest possible and attainable level the increased sensory stress during work
  Section 10: Entry into force

 36. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decree No. 544/2007 on details of health protection when working under stress due to heat or cold. (Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom pri praci) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-08-16 | Fecha de entrada en vigor: 2007-12-01 | SVK-2007-R-84282

  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Definition of notions
  Section 3: Work classification, optimum and admissible micro-climatic conditions
  Section 4: Bearable micro-climate conditions
  Section 5: Protective measures in case of stress by cold
  Section 6: Admissible surface temperatures of solid materials and temperatures of liquids coming into contact with the skin of employee
  Section 7: Drinking regime
  Section 8: Validity
  Annex: Detailed figures

 37. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Ordinance No. 410/2007 on minimum health and safety requirements for protection of employees against the risks relative to exposure to artificial optical emissions. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných pożiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému ziareniu) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-08-15 | Fecha de entrada en vigor: 2007-09-01 | SVK-2007-R-84277

  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Definition of notions
  Section 3: Limit levels of exposure
  Section 4: Evaluation of risks due to the exposure to artificial optical emissions
  Section 5: Measures for elimination or diminishing of risks due to exposure to artificial optical emissions
  Section 6: Informing and practical training of employees
  Section 7: Consultations and employee participation
  Section 8: Health supervision
  Section 9: Operation manual
  Section 10: Reporting to European commission
  Section 11: Incorporation of European norms
  Section 12: Entry into force

 38. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 328/2007 amending and complementing the Act on collective bargaining (No. 2/1991). (Zakon, ktorym sa meni a doplna zakon c. 2/1991 Zb. o kolektivnom vyjednavani v zneni neskorsich predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-06-29 | Fecha de entrada en vigor: 2007-09-01 | SVK-2007-L-84286

  Adds Sections 3a and 7a and modifies section 7. Provides regulations for cases where two or more trade union organizations are active with one employer. Regulates cases of collective bargaining when the trade union organizations act all in agreement and also when they cannot agree. In the later case, the employer is entitled to conclude negotiation with the biggest coalition. The Act modifies the modalities of extending the collective agreement to the totality of employees so that they reflect the above-mentioned provisions.

 39. Eslovaquia - - Ley

  Labour Code Amendment Act (No. 348 of 2007). - Act on-line in English

  Adopción: 2007-06-28 | SVK-2007-L-80999

  Makes numerous amendments to the Labour Code, in particular with respect to protection of personal data, security of workers in case of insolvency of employers, fixed term employment relationships, home work and telework, temporary employment, working time, pay for like work and work of equal value, minimum wage entitlement, and agreement on work activities.

 40. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 355/2007 on protection, encouragement and development of public heath. (Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejneho zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2007-06-21 | Fecha de entrada en vigor: 2007-09-01 | Fecha de entrada en vigor gradual: 2010-01-01 | SVK-2007-L-84279

  Section 12(4) regulates measures to prevent labour related sicknesses and their limitation.
  Third Heading of Fifth Part (Sections 30 - 42) regulates occupational health protection:
  - Section 30: Obligations in occupational health protection;
  - Section 31: Evaluation of health risks and categorization of works;
  - Section 32: Protection of employees from noise during work;
  - Section 33: Protection of employees from vibration during work;
  - Section 34: Protection of employees from electromagnetic emissions during work;
  - Section 35: Protection of health from optical emissions during work;
  - Section 36: Lighting during work;
  - Section 37: Protection of health against stress due to heat and cold during work;
  - Section 38: Protection of health against physical stress, mental stress and sensory stress during work;
  - Section 39: Protection of employees during work with chemical factors;
  - Section 40: Protection of employees during work with carcinogens and mutagens;
  - Section 41: Protection of employees during work with asbestos;
  - Section 42: Protection of employees during work with biological factors;
  Section 52 regulates inter alia the obligations of employers in health protection.
  Section 61 (q) to (s) gives to the Ministry of health regulatory powers in different domains of occupational health.

 41. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 326/2007 amending the Act No. 365/2004, anti-discrimination law.

  Adopción: 2007-06-20 | Fecha de entrada en vigor: 2007-09-01 | SVK-2007-L-79528

  Modifies the anti-discrimination law in the light of the finding No. 539/2005 of the Constitutional Court of Slovak Republic. It concerns justified religious discrimination for employees of churches and religious institutions.

 42. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 103/2007 of 9 February 2007 on tripartite consultations at the national level and to amend and supplement certain acts (Tripartite Act). - English Translation

  Adopción: 2007-02-09 | Fecha de entrada en vigor: 2007-04-01 | SVK-2007-L-75927

  Aims at supporting effective social dialogue among the State, employers and employees through their representatives, as a democratic mean to ensure economic and social development, development of employment and social peace.
  Available in English.

 43. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 664/2006 amending the consolidated Act No. 312/2001 on public service and the consolidated Act No. 453/2003 on the organs of public administration responsible for social issues, family and employment. - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2006-12-06 | Fecha de entrada en vigor: 2007-01-01 | SVK-2006-L-83706

  Amends some provisions concerning conditions of destitution of public servants of managerial level; conditions of financing of continuous training of state employees as well as their remuneration and eligibility for promotion to different salary category.
  Modifies the following sections of the Act No. 312/2001: Section 5(3,7,8), Section 7(5), Section 10(6-13), Section 14(1,8-12), Section 30(1,4), Section 31(2), Section 40(3), Section 41(1,3), Section 77(4-15), Section 82(5), Section 85(2), Section 106(1,7), Section 149, Sections 165f, 165g, 165h.
  Modifies the following sections of the Act No. 453/2003: Section 5(5). Adds to the Act a Section 11.

 44. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 674/2006 amending the consolidated Act No. 195/1998 on social benefits.

  Adopción: 2006-12-06 | Fecha de entrada en vigor: 2007-01-01 | SVK-2006-L-83707

  Extends the eligibility for social benefits to citizens of the European Union, European Economic Area and the Swiss Confederation and who are permanent residents of the Slovak Republic.

 45. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Ordinance No. 540/2006 establishing the amount of the minimum wage. (Nariadenie vlady Slovenskej republiky, ktorym sa ustanovuje vyska minimalnej mzdy)

  Adopción: 2006-09-28 | Fecha de entrada en vigor: 2006-10-01 | SVK-2006-R-83757

  Sets the minimum wage at 43.70 SKK per hour and 7600 SKK per month.

 46. Eslovaquia - - Ley

  Consolidated version of the Act No. 461/2003 on social insurance. (Uplne znenie zakona c. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2006-09-13 | Fecha de entrada en vigor: 2006-08-01 | SVK-2006-L-83754

  Consolidated version of the Act No. 461/2003 as to 1st August 2006.

 47. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Ordinance No. 555/2006 amending the Ordinance No. 115/2006 on the minimum health and safety requirements to protect workers from risks related to exposure to noise. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných poziadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku) - Ordinance on-line in Slovak

  Adopción: 2006-09-13 | Fecha de entrada en vigor: 2006-10-15 | SVK-2006-R-84801

  The amendments provide that Act No. 330/1996 on occupational health and safety protection and Act No. 272/1994 on protection of public health are no longer the basic texts for this Ordinance. Act No. 124/2006 on occupational health protection and Act No. 126/2006 on public health are now the basic texts. The amendments concern sections 3, 4, 9, 14 and their corresponding footnotes, as well as Annexes 1 and 2.

 48. Eslovaquia - - Ley

  Act No. 529/2006 amending the consolidated Act 461/2003 on social insurance. (Zakon, ktorym sa doplna zakon c. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2006-09-07 | Fecha de entrada en vigor: 2006-10-01 | SVK-2006-L-83774

  Adds sections 263a and 263b (eligibility and modality of granting of invalidity and survivors benefit). Modifies sections 277 and 278 on old-age benefit where it ends applicability of 277(4) and 278(2-3) until 30 September 2006 only.

 49. Eslovaquia - - Ley

  Consolidated version of the Act No. 650/2004 on complementary pension schemes and on amendment of some other Acts. (Uplne znenie zakona c. 650/2004 Z. z. o doplnkovom sporeni a o zmene a doplneni niektorych zakonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2006-08-26 | Fecha de entrada en vigor: 2006-08-01 | SVK-2006-L-83756

  Publishes a consolidated version of Act 650/2004 as of the 1st August 2006.

 50. Eslovaquia - - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decree of the Ministry of Health No. 458/2006 on the Particulars of the Scope and Content of the Performance of Occupational Health Services, the Composition of the Specialist Team Undertaking it, and the requirements for their Professional Competence.

  Adopción: 2006-06-27 | SVK-2006-R-76058

  The first two articles deal with the implementation of the Decree. Article one deals with the particulars on the scope and content of the performance of occupational health services. Article two deals with the composition of the specialist team and the requirements for their professional competence.

« Primero « Previo pagína 2 de 7 Siguiente » Ultimo »


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer