La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

Eslovaquia > Administración y financiación

Show abstract/citation:

Filtered by:
País: Eslovaquia - Tema: Administración y financiación

 1. Eslovaquia - Administración y financiación - Ley

  Act No. 551/2010 amending the Act No. 448/2008 on social services and modifications of other relevant Acts and amending the Act No. 447/2008 on financial compensation of serious physical disablement and modification of other relevant Acts. (Zákon, ktorým sa mení a doppla zákon c. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluzbách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikaní (zivnostenský zákon) v znení neskorsích predpisov v znení neskorsích predpisov a ktorým sa mení zákon c. 447/2008 Z. z. o penazných príspevkoch na kompenzáciu tazkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2010-12-30 | Fecha de entrada en vigor: 2011-03-01 | Fecha de entrada en vigor gradual: 2010-12-30 | SVK-2010-L-86994

  Amended sections of the Act No. 448/2008: Sections 6, 8, 41, 49, 50, 62, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 84, 92, 95, 106, 107 and 109. These amendments regulate the providers of social services and their relationship with organs of public administration.
  Amends in a trivial way section 65 of the Act No. 447/2008 on financial compensation of a serious disability, by extending some deadlines mentioned in that section.

 2. Eslovaquia - Administración y financiación - Ley

  Act No. 544/2010 on Subsidies in the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic. (Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2010-12-08 | Fecha de entrada en vigor: 2011-01-01 | SVK-2010-L-86993

  Section 1: Object of the norm
  Section 2: Types of subvention
  Section 3: Subvention to encourage the development of social services and subvention to encourage the execution of socio-legal protection of children
  Section 4: Subvention to encourage the education towards fulfilment of school obligations of a child in danger of social exclusion and subvention to encourage the education towards right alimentary habits of child in danger of social exclusion
  Section 5: Subvention for execution of duties of special receiver
  Section 6: Subvention for recondition activities
  Section 7: Subvention to encourage membership in international organization active in social domain
  Section 8: Subvention to encourage publishing activities
  Section 9: Subvention to encourage humanitarian activity
  Section 10: Demand for attribution of subvention
  Section 11: Deadline for applications
  Section 12: Competence of the ministry or of the regional office in attribution of a subvention
  Section 13: Contract on attribution of a subvention
  Section 14: Common provisions
  Section 15: Oversight
  Section 16: Transitory provisions
  Section 17: Final provisions
  Section 18: Entry into force

 3. Eslovaquia - Administración y financiación - Ley

  Act No. 543/2010, amending the consolidated version of the Act No. 461/2003 on social insurance. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorsích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - Act on-line in Slovak

  Adopción: 2010-12-02 | Fecha de entrada en vigor: 2011-01-01 | SVK-2010-L-86992

  Amended Sections for the Act No 461/2003: Sections 3-5, Sections 7, 8, 14 - 21, Sections 23 - 26, Sections 30 - 32, 39, 42, 43, 47 - 55, Sections 57, 58, 60, 63, 67 and 68. Sections 83-85, 102, 108, 109, 112, 117, 129, 138. Adds Section 139b. Amends Sections 143, 148, 168, 170, 184, 196, 226, 231, 232, 246, and adds Sections 293bp - 293bw and amends section 294a.
  Amended Sections for the Act No 73/1998: Sections 152, 153. Adds section 287f.
  Amended Sections for the Act No 200/1998: Sections 143 and 144, adds Section 268l
  Amended Sections for the Act No. 311/2001: Sections 166, 167, 169, adds Section 252e.

 4. Eslovaquia - Administración y financiación - Ley

  Act No. 152/1994 on social fund to amend Act No. 286/1992 on income taxes.

  Adopción: 1994-05-31 | Fecha de entrada en vigor: 1994-09-01 | SVK-1994-L-41183

  Provides for the creation of a social fund by employers. States that employers contribute to the fund between 0.6 percent and 1 percent of the total amount of paid salaries (employers having made profit in the previous year increase their contribution by 1 percent at most). Employers must contribute to the fund at least 30 percent of the compulsory contribution to meals at work according to collective agreements and at least 20 percent of transport costs and additional retirement insurance of employees.

 5. Eslovaquia - Administración y financiación - Ley

  Act on the Social Insurance Agency (No. 274 of 1994).

  Adopción: 1994 | SVK-1994-L-59553

  Comprehensive legislation on establishment, functions and organisation of the Slovak Insurance Agency. Part 2 regulates functions and powers of different bodies of Social Insurance Agency; Part 3 provides for state oversight. Part 4 deals with financing of Social Insurance Agency, and regulates contributions. Finally, Part 6 provides for financial management of Social Insurance Agency.

 6. Eslovaquia - Administración y financiación - Ley

  Law of the National Council of the Slovak Republic on health insurance and management of the health insurance fund.

  Adopción: 1992-12-17 | Fecha de entrada en vigor: 1993-01-01 | SVK-1992-L-35957

  Provides definitions on health insurance and the management of funds of the Health Insurance Fund of the National Insurance Company, and the management of regional insurance companies' funds that finance medical care.

 7. Eslovaquia - Administración y financiación - Ley

  Law No. 8/1993 on hospital and retirement fund.

  Adopción: 1992-12-17 | Fecha de entrada en vigor: 1993-01-01 | SVK-1992-L-40467

  Establishes the budget of both funds, that are separate entities. Funds derived from State contributions, proceeds of national insurance, fees paid by the insured and penalties.


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer