Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Slovakia > Occupational safety and health

« First « Previous page 1 of 2 Next » Last »

Show abstract/citation:

Filtered by:
Country: Slovakia - Subject: Occupational safety and health

 1. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Act No. 114 of 16 March 2022 which amends Act no. 124/2006 Coll. on safety and health protection at work and on the amendment of certain laws as amended and by which certain laws are amended. - Legislation on-line

  Adoption: 2022-03-16 | Date of entry into force: 2023-01-01 | SVK-2022-L-113692

 2. Slovakia - Occupational safety and health - Miscellaneous (circular, directive, legal notice, instruction, etc.)

  Occupational Health and Safety Strategy in the Slovak Republic for the years 2021 to 2027 and its implementation program for the years 2021-2023. - National Labour Inspectorate

  Adoption: 2020-12-16 | SVK-2020-M-113703

  Adopted by Governement Reslution No. 790 of 16 December 2020.

 3. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 98 of 19 March 2018 which establishes details on limiting the exposure of workers and residents from natural sources of ionizing radiation. - Legislation on-line

  Adoption: 2018-03-19 | Date of entry into force: 2018-04-01 | SVK-2018-R-113710

 4. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 99 of 19 March 2018 on the provision of radiation protection. - Legislation on-line

  Adoption: 2018-03-19 | Date of entry into force: 2018-04-01 | SVK-2018-R-113711

 5. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Act No. 87 of 13 March 2018 on radiation protection and the amendment of some laws. - Legislation on-line

  Adoption: 2018-03-13 | Date of entry into force: 2018-04-01 | SVK-2018-L-113709

 6. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Government Regulation of the Slovak Republic No. 209 of 8 June 2016 on minimum health and safety requirements for the protection of employees from risks related to exposure to electromagnetic fields. - Legislation on-line

  Adoption: 2016-06-08 | Date of entry into force: 2016-07-01 | SVK-2016-R-114888

  Repeals the Government Regulation No. 329/2006 on minimum health and safety requirements for protection of employees against hazards relative to exposure to electromagnetic fields.

 7. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 99 of 27 January 2016 on details on health protection against heat and cold stress at work. - Legislation on-line

  Adoption: 2016-01-27 | Date of entry into force: 2016-03-01 | SVK-2016-R-114884

 8. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 83 of 3 April 2013 on the protection of the health of employees from risks related to exposure to biological factors at work. - Legislation on-line

  Adoption: 2013-04-03 | Date of entry into force: 2013-04-15 | SVK-2013-R-114887

  Repeals the Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 338/2006 on protecting the health of employees from risks related to exposure to biological factors at work.

 9. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree No. 206/2011 of the Ministry of Health amending the Decree No. 541/2007 on detailed requirements of light in workspaces. (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplna vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky c. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci) - Decree on-line in Slovak

  Adoption: 2011-06-23 | Date of entry into force: 2011-07-15 | SVK-2011-R-91099

  Amends following sections of the Decree No. 541/2007: amends 2(b), adds 2(1-o), repeals 3(2) and 5(1); amends 6(1) and repeals 6(2); amends annexes 2, 3 and 4.

 10. Slovakia - Occupational safety and health - International agreement

  Notification No. 174/2010 of the Ministry of foreign affairs on the conclusion of the ILO Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187). (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z roku 2006) - Act on-line in Slovak

  Adoption: 2010-04-30 | Date of entry into force: 2011-02-22 | SVK-2010-IA-87052

  The President of the Slovak Republic, upon recommendation of the National Council of the Slovak Republic, ratified the ILO Convention No. 187 on 3rd of February 2010. The Ratification decree was deposited with the General Director of ILO on 22nd of February 2010. In conformity with its Section 8(3), the Convention entered into force for the Slovak Republic on 22nd of February 2011.

 11. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Notification No. 46/2010 of the Ministry of labour, social affairs and family providing for the protection of occupational health and safety of forestry work and regulating the professional requirements for execution of certain task and manipulation of certain technical equipment. (Vyhláska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení) - Notification on-line in Slovak

  Adoption: 2010-01-29 | Date of entry into force: 2010-03-01 | SVK-2010-R-87040

  Section 1: Notions
  Section 2: Details related to general principles of prevention
  Section 3: Details of professional capacity
  Section 4: Forest work with chain-saw
  Section 5: Timber extraction
  Section 6: Timber gathering
  Section 7: Manipulation of timber and its storing
  Section 8: Transportation of timber, its loading and unloading
  Section 9: Collection of seeds
  Section 10: Repealing provisions
  Section 11: Entry into force
  Annex 1: Details of health and safety protection while working with chain-saw
  Annex 2: Details of health and safety protection during timber extraction
  Annex 3: Details of health and safety protection during timber gathering
  Annex 4: Details of health and safety protection during manipulation and storing of timber
  Annex 5: Details of health and safety protection during the transport of timber, its loading and unloading

 12. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Notification No. 292/2008 of the Ministry of Health on details, extent and content of execution of occupational health services, the composition of the team of experts implementing the services and their qualification requirements. (Vyhláska Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluzby, o zlození tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poziadavkách na ich odbornú spôsobilosť) - Notification on-line in Slovak

  Adoption: 2008-06-23 | SVK-2008-R-84805

  Section 1: Details on extent and content of performance of occupational health services
  Section 2: Details on composition of team of experts, who perform occupational health service, and on requirements for their qualifications
  Section 3: Common and transitory provisions
  Final provisions (Sections 4 and 5)

 13. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 217/2008 amending the Ordinance No. 329/2006 on minimum health and safety requirements for protection of employees against hazards relative to exposure to electromagnetic fields. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných poziadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu) - Act on-line in Slovak

  Adoption: 2008-06-04 | SVK-2008-R-84804

  Amends the table No. 1 in Annex No. 2 determining limit values for exposure to electromagnetic fields.

 14. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree No. 541/2007 on detailed requirements on lighting of workspaces. (Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci) - Act on-line in Slovak

  Adoption: 2007-08-16 | Date of entry into force: 2007-12-01 | SVK-2007-R-84280

  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Definitions
  Section 3: Daylight and artificial light
  Section 4: Cumulative illumination
  Section 5: Workplace without daylight
  Section 6: Objective determination of lighting
  Section 7: Entry into force

 15. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree No. 542/2007 on details of occupational health protection against physical stress, mental stress and sensory stress. (Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou zatazou pri praci, psychickou pracovnou zatazou a senzorickou zatazou pri praci) - Act on-line in Slovak

  Adoption: 2007-08-16 | Date of entry into force: 2007-12-01 | SVK-2007-R-84281

  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Basic notions
  Section 3: Requirements for workplace, overall physical stress, local stress on muscles and working positions
  Section 4: Measures that prevent of diminish to the lowest possible and attainable level the increased physical stress during work
  Section 5: Procedure for evaluation of mental stress during work
  Section 6: Criteria for determination of increased mental stress during work
  Section 7: Measures that prevent of diminish to the lowest possible and attainable level the increased mental stress during work
  Section 8: Procedure for evaluation of sensory stress during work
  Section 9: Measures that prevent of diminish to the lowest possible and attainable level the increased sensory stress during work
  Section 10: Entry into force

 16. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree No. 544/2007 on details of health protection when working under stress due to heat or cold. (Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom pri praci) - Act on-line in Slovak

  Adoption: 2007-08-16 | Date of entry into force: 2007-12-01 | SVK-2007-R-84282

  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Definition of notions
  Section 3: Work classification, optimum and admissible micro-climatic conditions
  Section 4: Bearable micro-climate conditions
  Section 5: Protective measures in case of stress by cold
  Section 6: Admissible surface temperatures of solid materials and temperatures of liquids coming into contact with the skin of employee
  Section 7: Drinking regime
  Section 8: Validity
  Annex: Detailed figures

 17. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 410/2007 on minimum health and safety requirements for protection of employees against the risks relative to exposure to artificial optical emissions. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných pożiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému ziareniu) - Act on-line in Slovak Legislation on-line

  Adoption: 2007-08-15 | Date of entry into force: 2007-09-01 | SVK-2007-R-84277

  Section 1: Object of regulation
  Section 2: Definition of notions
  Section 3: Limit levels of exposure
  Section 4: Evaluation of risks due to the exposure to artificial optical emissions
  Section 5: Measures for elimination or diminishing of risks due to exposure to artificial optical emissions
  Section 6: Informing and practical training of employees
  Section 7: Consultations and employee participation
  Section 8: Health supervision
  Section 9: Operation manual
  Section 10: Reporting to European commission
  Section 11: Incorporation of European norms
  Section 12: Entry into force

 18. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Act No. 355/2007 of 21 June 2007 on protection, encouragement and development of public heath. (Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejneho zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov) - Act on-line in Slovak Legislation on-line

  Adoption: 2007-06-21 | Date of entry into force: 2007-09-01 | Date of gradual entry into force: 2010-01-01 | SVK-2007-L-84279

  Section 12(4) regulates measures to prevent labour related sicknesses and their limitation.
  Third Heading of Fifth Part (Sections 30 - 42) regulates occupational health protection:
  - Section 30: Obligations in occupational health protection;
  - Section 31: Evaluation of health risks and categorization of works;
  - Section 32: Protection of employees from noise during work;
  - Section 33: Protection of employees from vibration during work;
  - Section 34: Protection of employees from electromagnetic emissions during work;
  - Section 35: Protection of health from optical emissions during work;
  - Section 36: Lighting during work;
  - Section 37: Protection of health against stress due to heat and cold during work;
  - Section 38: Protection of health against physical stress, mental stress and sensory stress during work;
  - Section 39: Protection of employees during work with chemical factors;
  - Section 40: Protection of employees during work with carcinogens and mutagens;
  - Section 41: Protection of employees during work with asbestos;
  - Section 42: Protection of employees during work with biological factors;
  Section 52 regulates inter alia the obligations of employers in health protection.
  Section 61 (q) to (s) gives to the Ministry of health regulatory powers in different domains of occupational health.

 19. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 555/2006 amending the Ordinance No. 115/2006 on the minimum health and safety requirements to protect workers from risks related to exposure to noise. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných poziadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku) - Ordinance on-line in Slovak

  Adoption: 2006-09-13 | Date of entry into force: 2006-10-15 | SVK-2006-R-84801

  The amendments provide that Act No. 330/1996 on occupational health and safety protection and Act No. 272/1994 on protection of public health are no longer the basic texts for this Ordinance. Act No. 124/2006 on occupational health protection and Act No. 126/2006 on public health are now the basic texts. The amendments concern sections 3, 4, 9, 14 and their corresponding footnotes, as well as Annexes 1 and 2.

 20. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree of the Ministry of Health No. 458/2006 on the Particulars of the Scope and Content of the Performance of Occupational Health Services, the Composition of the Specialist Team Undertaking it, and the requirements for their Professional Competence.

  Adoption: 2006-06-27 | SVK-2006-R-76058

  The first two articles deal with the implementation of the Decree. Article one deals with the particulars on the scope and content of the performance of occupational health services. Article two deals with the composition of the specialist team and the requirements for their professional competence.

 21. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 395/2006 on minimum requirements for provision and use of personal protective equipment. (Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov) - Ordinance on-line in Slovak Legislation on-line

  Adoption: 2006-05-24 | Date of entry into force: 2006-07-01 | SVK-2006-R-83728

  Defines what should and should not be considered as personal protective equipment. It defines conditions when an employer is obliged to provide personal protective equipment to employees, the required qualities of this equipment as well as rights and duties of both employers and employees with regard to the protective equipment. Incorporates Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 into Slovak legal order.
  Annex 1 gives a list of different personal protective equipments; Annex 2 lists different kinds of danger; Annex 3 enumerates activities for which the use of personal protective equipments is required; Annex 4 lists criteria for choice of protective equipment.

 22. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 396/2006 on minimum safety and health requirements for construction sites. (Nariadenie Vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) - Act on-line in Slovak Legislation on-line

  Adoption: 2006-05-24 | Date of entry into force: 2006-07-01 | SVK-2006-R-83746

  The Ordinance incorporates into Slovak legal system the Directive of the Council of European Communities No. 92/57/EEC of 24 June 1992. Sections 6 to 8 define the duties of employers in ensuring occupational safety and health on construction site. Section 10 gives some guidelines for cooperation, coordination and negotiation between employees and employers with regard to occupational safety and health. This ordinance repeals ordinance No. 510/2001 as modified by Ordinance No. 282/2004.

 23. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 391/2006 on minimum safety and health requirements for the workplace. (Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko) - Act on-line in Slovak Legislation on-line

  Adoption: 2006-05-24 | Date of entry into force: 2006-07-01 | SVK-2006-R-83749

  Regulates minimum safety and health requirements for workplaces. It specifies the duties of employers to safeguard occupational safety and health in workplace. The Ordinance incorporates into Slovak legal system the Directive of the European Council 89/654/EEC of 30 November 1989 on minimum safety and health requirements for the workplace. Annex 1 lists in detail the requirements for safety and health protection for the workplace that shall be implemented from the time of entry into force of the Ordinance. Annex 2 lists in detail the requirements for safety and health protection for the workplace that shall be implemented before the time of entry into force of the Ordinance

 24. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 392/2006 on minimum safety and health requirements while using work devices. (Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov) - Act on-line in Slovak

  Adoption: 2006-05-24 | Date of entry into force: 2006-07-01 | SVK-2006-R-83750

  Defines work devices and establishes duties of employers with regard to the safety and health of workers working with such devices. Incorporates into Slovak legal system the Directive of Council of Europe No. 89/655/EEC of 30 November 1989, as amended by Directive No. 95/63/EC of 5 December 2005. Annex 1 details minimum requirements for work device. Annex 2 lists the requirements for use of work device.

 25. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 393/2006 on minimum safety and health requirements for work in explosive environments. (Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi) - Act on-line in Slovak

  Adoption: 2006-05-24 | Date of entry into force: 2006-07-01 | SVK-2006-R-83751

  Defines employers' duties concerning prevention and protection against explosion. Sets out guidelines for evaluation of risks of explosions. Also defines duties of employers to coordinate protective measures with other persons who are not employees but independent contractors.
  Incorporates into Slovak legal system the Directive of European Parliament and of Council 1999/92/ES of 16 December 1999. Annex 1 categorizes spaces with explosive environments. Annex 2 lists in details the minimum requirements for assuring the safety and health of persons working in explosive environments as well as the requirement for choice of protective systems and devices. Annex 4 specifies particular measures to be taken in spaces at risk of explosions.

 26. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 355/2006 on protection of employees against risks due to exposure to chemical factors at work. - Legislation on-line

  Adoption: 2006-05-10 | Date of entry into force: 2006-06-01 | SVK-2006-R-74482

 27. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 356/2006 on protection of employees' health against risks due to exposure to carcinogenic and mutagenic factors at work. - Legislation on-line

  Adoption: 2006-05-10 | Date of entry into force: 2006-06-01 | SVK-2006-R-74483

 28. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 345/2006 on basic requirements for the protection of workers' and citizens' health against ionizing radiation.

  Adoption: 2006-05-10 | Date of entry into force: 2006-06-01 | SVK-2006-R-74485

 29. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 359/2006 on protection against adverse effects of exposure to physical, mental and sensorial stress at work.

  Adoption: 2006-05-10 | Date of entry into force: 2006-06-01 | SVK-2006-R-74486

 30. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 351/2006 on health protection against the effects of optical emissions at work.

  Adoption: 2006-05-03 | Date of entry into force: 2006-06-01 | SVK-2006-R-74487

  Concerns ultraviolet, infrared and laser emissions.

 31. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Governement Regulation No. 253 of 5 April 2006 on the protection of employees from risks related to exposure to asbestos at work. - Legislation on-line

  Adoption: 2006-04-05 | Date of entry into force: 2006-06-01 | SVK-2006-R-113701

 32. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 115/2006 on the minimum health and safety requirements to protect workers from risks related to exposure to noise. - Legislation on-line

  Adoption: 2006-02-15 | Date of entry into force: 2006-03-01 | SVK-2006-R-74484

 33. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Act No. 124/2006 on Occupational Safety and Health. (Zákon c. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci) - Act on-line in English Legislation on-line

  Adoption: 2006-02-02 | Date of entry into force: 2006-07-01 | SVK-2006-L-74480

  Part One: Basic provisions
  Part Two: Employers' obligations and employees' rights and obligations
  Part Three: Transformation of technical inspection
  Part Four: Common, transitory and final provisions

 34. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 282/2004 amending Ordinance No. 510/2001 on minimum safety and health requirements for a construction site.

  Adoption: 2004-04-21 | Date of entry into force: 2004-05-01 | SVK-2004-R-71361

  Integrates into the Slovak legal system EU Directive No. 92/57.

 35. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Act No. 217 of 2003 on conditions applicable to the placing of biocidal products on the market and on the amendment to certain Acts. - Act on-line

  Adoption: 2003-05-21 | SVK-2003-L-71537

  Contains, inter alia, provisions for the classification, packaging, labelling and notification of poisoning and inspection results (Part III).

 36. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 493/2002 on minimum requirements for protection of safety and of health during work in explosive environments.

  Adoption: 2002-07-03 | Date of entry into force: 2003-01-01 | SVK-2002-R-65949

  Incorporates into Slovak legislation the provisions of Directive 1999/92/EC of the European Parliament and Council of 16 December 1999. Repeals Act No. 19 of 1987.

 37. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Notification No. 121/2002 of the Ministry of Internal Affairs on prevention of fire.

  Adoption: 2002-02-26 | Date of entry into force: 2002-04-01 | SVK-2002-R-62151

  Defines, inter alia, the tasks of employees and self-employed individuals in relation to prevention of fire at the work place.

 38. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 117/2002 on minimum requirements for safety and health protection of employees in mining and extraction of non-reserved minerals.

  Adoption: 2002-02-20 | Date of entry into force: 2002-04-01 | SVK-2002-R-62152

  Defines the minimum duties of the employer with regard to occupational safety and health.

 39. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 40/2002 on health protection while working with noise and vibrations

  Adoption: 2002-02-01 | Date of entry into force: 2002-02-01 | SVK-2002-R-62157

  Establishes the minimum requirements for health protection when exposed to noise and mechanical vibrations and for preventing such exposure. Defines the maximum acceptable values of noise and vibrations in different working environments as well as the rights of employees concerning the measurement of levels of noise and of mechanical vibrations.

 40. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 45/2002 on health protection while working with chemicals.

  Adoption: 2002-01-16 | Date of entry into force: 2002-02-01 | SVK-2002-R-62154

  Defines the minimum requirements for the protection of employees against chemicals and for the prevention of such risk. Establishes the duties of the employers with regard to specific protective and preventive measures.

 41. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 46/2002 on health protection while working with carcinogenic and mutagenic agents.

  Adoption: 2002-01-16 | Date of entry into force: 2002-02-01 | SVK-2002-R-62155

  Establishes the minimum requirements for health protection of employees exposed to carcinogenic and mutagenic agents and prevention of such risks. Provides for protective and preventive measures to be taken by the employer.

 42. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Ordinance No. 47/2002 on health protection while working with biological agents.

  Adoption: 2002-01-16 | Date of entry into force: 2002-02-01 | SVK-2002-R-62156

  Establishes the minimum requirements for health protection of employees against the risk of exposure to biological agents and for the prevention of that risk. Classifies the biological agents and defines the duties of employers with regard to prevention and protection.

 43. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Consolidated text No. 367/2001 of the Act No. 330/1996 on occupational safety and health protection at work.

  Adoption: 2001-09-15 | Date of entry into force: 2001-07-01 | Date of partial entry into force: 1997-01-01 | Date of gradual entry into force: 1999-01-01 | SVK-2001-L-60496

  Regulates the obligations of employers concerning occupational safety and health protection, as well as modalities of collaboration between employers and workers in order to diminish risk of work accidents. It also enumerates the duties and rights of workers concerning the prevention of hazardous situations.

 44. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 444/2001 on conditions for using indications, symbols and signals in order to ensure occupational safety and health protection.

  Adoption: 2001-08-15 | Date of entry into force: 2001-12-01 | SVK-2001-R-60498

  Regulates inter alia the obligation of employers to ensure that signs and symbols in the context of occupational safety and health protection be in conformity with the minimum requirements defined in annexes 1 to 9.

 45. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 201/2001 of the Government on minimum safety and health requirements for the workplace.

  Adoption: 2001-05-23 | Date of entry into force: 2001-06-01 | SVK-2001-R-59405

  Regulates minimum safety and health requirements for the workplace, as well as the duties of employers to inform employees and to enable their participation in matters concerning occupational safety and health.

 46. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 247/2001 of the Government on minimum safety and health requirements for work with alpha-numeric displays.

  Adoption: 2001-05-20 | Date of entry into force: 2001-07-01 | SVK-2001-R-59406

  Regulates duties of the employer, requirements for the workplace, as well as the schedule of work and rest.

 47. Slovakia - Occupational safety and health - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 159/2001 of the Government on minimum safety and health requirements for using protective equipment.

  Adoption: 2001-04-19 | Date of entry into force: 2001-05-01 | SVK-2001-R-59404

  Defines minimum requirements for protective equipment and duties of employers to comply with these minimum requirements in order to ensure the occupational safety and health protection of employees.

 48. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Act No. 163 of 2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations. - English translation

  Adoption: 2001-04-05 | SVK-2001-L-71538

  Contains provisions for the notification, classification, testing, labelling, packaging, importing and exporting of chemical substances and chemical preparations.

 49. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Act No. 158/2001 amending Act No. 330/1996 on occupational safety and protection of health at work.

  Adoption: 2001-03-28 | Date of entry into force: 2001-05-01 | SVK-2001-L-59403

  Defines, inter alia, general principles of prevention, duties of employers, of employees as well as the modalities of their collaboration in order to ensure occupational safety and protection of health.

 50. Slovakia - Occupational safety and health - Law, Act

  Act 470/2000 amending Act 272/1994 on the protection of the health of persons and the Act 152/1995, and amending Act 130/1998 regarding the peaceful use of nuclear energy and Acts 174/1968 and 256/1994 regarding state control over working security.

  Adoption: 2000-12-05 | Date of entry into force: 2001-01-01 | SVK-2000-L-58726

  Defines inter alia the notion of "Working place with ionizating radiation", and different categories of workers working with sources of radiation. It fixes the health conditions and professional qualifications required for such workers. Also provides for the duties of employers and the functions of the State concerning places with natural ionizating radiation.

« First « Previous page 1 of 2 Next » Last »


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer