Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Poland > International agreements

« First « Previous page 1 of 2 Next » Last »

Show abstract/citation:

Filtered by:
Country: Poland - Subject: International agreements

 1. Poland - International agreements - International agreement

  Program for implementation of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Romania on cooperation in the field of science, education and culture, done in Warsaw on the 20th of December 2017 (Text No 185) (Program realizacji Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Rumunii o wspólpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisany w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r.) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2017-12-20 | Date of entry into force: 2017-12-20 | INT-2017-IA-107929

  Chapter I Science and higher education
  Chapter II Education
  Chapter III Culture, Art, Protection and preservation of National Heritage
  Chapter IV Archives
  Chapter V Sport and Youth
  Chapter VI Media
  Chapter VII Other areas
  Chapter VIII Organizational and financial provisions
  Chapter IX Final provisions.

 2. Poland - International agreements - Regulation, Decree, Ordinance

  Governmental Declaration of 13 February 2017 on binding power of Amendments of 2014 to the Maritime Labour Convention, 2006, approved by the General Conference of the International Labour Organization in Geneva at the 11th June 2014 (Text No 513) (Oswiadczenie Rzadowe z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiazujacej Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjetej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Konferencje Ogólna Miedzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r.) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2017-02-13 | Date of entry into force: 2017-03-10 | POL-2017-R-105941

  The amendments to the Maritime Labour Convention of 2014 are binding for the Republic of Poland, lists also countries parties to the Convention amendments.

 3. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement on social security between the Government of the Republic of Poland and the Government of Quebec, done in Quebec on the 3rd of June 2015 (Text No 1511/2018) (Porozumienie o zabezpieczeniu spolecznym miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Quebecu, podpisane w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r) - Act on-line in Polish/French

  Adoption: 2015-06-03 | Date of entry into force: 2018-09-01 | POL-2015-IA-107948

  Title I General provisions
  Title II Provisions on appropriate legislation
  Title III Provisions on benefits
  Title IV Various and administration provisions
  Title V Transitional and final provisions

 4. Poland - International agreements - Regulation, Decree, Ordinance

  Governmental Declaration of 30th April 2015 on binding power of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Text No. 962). (Oswiadczenie Rzadowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiazujacej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporzadzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2015-04-30 | Date of entry into force: 2015-08-01 | POL-2015-R-101443

  The Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence has been ratified by the President of Poland and its binding power starts from the 1st of August 2015.

 5. Poland - International agreements - Law, Act

  Act of 6th February 2015 to ratify Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Text No. 398). (Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporzadzonej w Stambule dnia 11 maja 2011) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2015-02-06 | Date of entry into force: 2015-04-07 | POL-2015-L-101435

  Permission is being given to ratify the Convention by the President of Poland.

 6. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany on special benefits export for entitled persons, residents on the territory of the Republic of Poland, done in Warsaw on the 5th December 2014 (Text No. 714). (Umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Federalna Niemiec o eksporcie szczególnych swiadczen dla osób uprawnionych, które zamieszkuja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r. Abkommen vom 5. Dezember 2014 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen zum Export besonderer Leistungen für berechtigte Personen, die im Hoheitsgebiet der Republik Polen wohnhaft sind) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2014-12-05 | Date of entry into force: 2015-06-01 | INT-2014-IA-101442

  Chapter 1. Definitions
  Chapter 2. Personal scope
  Chapter 3. Objective scope
  Chapter 4. Special benefits transmission
  Chapter 5. Benefits confluence
  Chapter 6. Agreement execution and submission of applications
  Chapter 7. Benefits entitlement
  Chapter 8. Period of validity and termination
  Chapter 9. Entry into force.

 7. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Serbia on cooperation in the field of culture, education and science done in Belgrade on the 24th October 2013 (Text No. 1385). (Umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Serbii o wspolpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 pazdziernika 2013 r.) - Act on-line in Polish, Serbian and English

  Adoption: 2013-10-24 | Date of entry into force: 2014-09-10 | INT-2014-IA-98407

  Agreement contains of following sections: Cooperation in the field of culture, literature, cinematography, theatre and dance, museums, libraries, archives, cultural heritage, art academy cooperation, copyrights, education, science and higher education, youth, sport, mass media, cooperation in the framework of international organization, regional and local contacts.

 8. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Moldova on Social Insurance, done in Warsaw 9th September 2013 (Text No. 1460) (Umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Moldawii o ubezpieczeniu spolecznym) - Act on-line in Polish, Moldavian and English

  Adoption: 2013-09-09 | Date of entry into force: 2014-12-01 | INT-2013-IA-98408

  Part I. General provisions
  Part II. Applicable legislation
  Part III. Special provisions relating to the various categories of benefits
  Chapter 1. Pensions
  Chapter 2. Benefits in respect of accidents at work and occupational diseases
  Part IV. Miscellaneous provisions
  Part V. Transitional and final provisions.

 9. Poland - International agreements - Law, Act

  Act of 10 October 2012 on the ratification of Agreement between the Republic of Poland and Ukraine on social security, done in Kiev on 18 May 2012 (Text No. 1378). (Ustawa z dnia 10 pazdziernika 2012 r. o ratyfikacji Umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Ukraina o zabezpieczeniu spolecznym, sporzadzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2012-10-10 | Date of entry into force: 2012-12-25 | INT-2012-L-92266

  This Act ratifies the agreement between the Republic of Poland and Ukraine on social security, done in Kiev on 18 May 2012.

 10. Poland - International agreements - Regulation, Decree, Ordinance

  Governmental Declaration of of 25 September 2012 on the binding power of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (Text no. 1170). (Oswiadczenie Rzadowe z dnia 25 wrze¿nia 2012 r. w sprawie mocy obowiazujacej Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. ) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2012-09-25 | Date of entry into force: 2012-10-25 | POL-2012-M-92208

  The Declaration confirms the binding power of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Poland as from its entry into force on the 25th October 2012 excluding par. 23 al.1(a) which is to be applied as soon as relevant Polish regulations are amended.

 11. Poland - International agreements - Law, Act

  Act of 15 June 2012 concerning the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities done in New York on the 13th December 2006 (Text No. 882). (Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2012-06-15 | Date of entry into force: 2012-08-17 | POL-2012-L-92255

  Declare the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities done in New York on the 13th December 2006 into National Law.

 12. Poland - International agreements - Law, Act

  Act of 31 August 2011 concerning the ratification of the Maritime Labour Convention adopted by the General Conference of the International Labour Organisation in Geneva on 23 February 2006 (Text No. 1324) (Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjetej przez Konferencje Ogólna Miedzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2011-08-31 | Date of entry into force: 2011-11-02 | POL-2011-L-89788

  Ratification of the Martime Labour Convention by the Republic of Poland.

 13. Poland - International agreements - International agreement

  Progran of cooperation between the Republic of Poland and the Government of Georgia in the field of Science, Culture, Youth and Sports for the years 2011-2013 (Text. No. 1178). (Program Wspólpracy z dnia 26 lipca 2011 r. miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz mlodziezy i sportu na lata 2011-2013) - Act on-line

  Adoption: 2011-07-26 | Date of entry into force: 2011-07-26 | Date of end of application: 2014-12-31 | INT-2011-IA-89776

  Part I. Science and Education
  Part II. Exchange of persons
  Part III. Culture and art
  Part IV. Youth and Sport

 14. Poland - International agreements - Regulation, Decree, Ordinance

  Government Declaration of the 25th November 2010 on the binding force of the Agreement for the establishment of the International Organisation for the Development of Fisheries in Eastern and Central Europe (EUROFISH), signed at Copenhagen on 23 May 2000 (Text No. 12) (Oswiadczenie Rzadowe z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiazujacej Umowy ustanawiajacej Miedzynarodowa Organizacje Rozwoju Rybolówstwa w Europie Wschodniej i Srodkowej (EUROFISH), sporzadzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.) - Act on-line in Polish

  Adoption: 2010-11-25 | Date of entry into force: 2011-01-05 | POL-2010-R-89790

  Declaration of binding force of the Agreement in the Republic of Poland as well as other parties to the Agreement with dates of ratification.

 15. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement between the Republic of Poland and Australia on Social Security done in Warsaw on the 7th of October 2009 (Text No. 1160). (Umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Australia o zabezpieczeniu spolecznym, podpisana w Warszawie dnia 7 pazdziernika 2009 r. ) - Act on-line in Polish and English

  Adoption: 2010-09-22 | Date of entry into force: 2010-10-01 | INT-2010-IA-86328

  Part I. General Provisions
  Part II. Applicable Legislation
  Part III. Provisions relation to Benefits:
  Chapter 1. Provisions Concerning Australian Benefits
  Chapter 2. Provisions Concerning Benefits of the Republic of Poland
  Part IV. Miscellaneous Provisions
  Part V. Transitional and Final Provisions
  Chapter 1. Transitional Provisions
  Chapter 2. Final Provisions

 16. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of New Zealand on a Working Holiday Scheme, done in Warsaw on the 9th of May 2008 (Text No. 449). (Umowa miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisana w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.) - Legislation on-line in Polish

  Adoption: 2010-04-28 | Date of entry into force: 2010-02-15 | INT-2010-IA-86323

  I. Obligations of the Government of New Zealand
  II. Obligations of the Government of the Republic of Poland
  III. General Clauses

 17. Poland - International agreements - Law, Act

  Act of 24 September 2009 to ratify the Agreement between the Government of Poland and the Government of New Zealand in regard to Working Holiday Scheme, done in Warsaw on 9 May 2008 (Text No. 1387). (Ustawa z dnia 24 wrzesnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.) - Agreement in Polish and English

  Adoption: 2009-09-24 | Date of entry into force: 2009-11-12 | POL-2009-L-82786

  Provides notification for the ratification of the above Agreement.

 18. Poland - International agreements - Law, Act

  Act of 24 June 2009 on ratification of the Social Protection Act between the Republic of Poland and the Republic of Korea, done in Warsaw on 25 February 2009 (Text No. 1047). (USTAWA z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spolecznym miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku)

  Adoption: 2009-06-24 | Date of entry into force: 2009-08-27 | POL-2009-L-82760

  Provides Presidential approval to the signing of the social protection agreement between the two countries.

 19. Poland - International agreements - Law, Act

  Act of 25 July 2008, to ratify the Agreement on Social Security between Canada and the Republic of Poland, done in Warsaw on 2 April 2008 (Text No. 1013). - Agreement on-line in English

  Adoption: 2008-07-25 | Date of entry into force: 2008-09-24 | INT-2008-L-80665

  Ratifies the Agreement between Poland and Canada.

 20. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement on Social Security Between the Republic of Poland and Canada done in Warsaw 2 April 2008 (Text No. 1095). (Umowa o zabezpieczeniu spolecznym miedzy Rzeczapospolita Polska a Kanada, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.) - Text in English

  Adoption: 2008-04-02 | Date of entry into force: 2009-10-01 | INT-2008-IA-82816

  Part I. General provisions
  Part II. Provisions determining the Legislation Applicable
  Part III. Provisions concerning Benefits
  Part IV. Administrative and Miscellaneous Provisions
  Part V. Transitional and Final Provisions

 21. Poland - International agreements - International agreement

  Act of 8 September 2006 on ratification of the Social Security Agreement, between the Republic of Poland and the Republic of Macedonia, signed on 6 April 2006 in Warsaw (Text No. 1431).

  Adoption: 2006-09-08 | Date of entry into force: 2006-11-09 | POL-2006-IA-79311

  Ratification of the Social Security Agreement by the President of the Republic of Poland.

 22. Poland - International agreements - International agreement

  Social Security Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Bulgaria, signed on 9 June 2005 in Sofia (Text No. 1231).

  Adoption: 2006-06-09 | Date of entry into force: 2006-11-01 | INT-2006-IA-79391

  Title 1. General provisions
  Title 2. Relevant legislation
  Title 3. Material and Cash Benefits
  Title 4. Final regulations

 23. Poland - International agreements - International agreement

  Social Security Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Macedonia, signed on 6 April 2006 in Warsaw (Text No. 1686).

  Adoption: 2006-04-06 | Date of entry into force: 2007-07-01 | INT-2006-IA-79390

  SECTION I. General provisions
  SECTION II. The application of legal regulations
  SECTION III. Detailed resolutions
  Chapter 1. Illness and maternity
  Chapter 2. Occupational accidents and related illnesses
  Chapter 3. Pensions and retirements benefits
  Chapter 4. Unemployment
  Chapter 5. Family benefits
  SECTION IV. Other resolutions
  SECTION V. Final and transitional provisions.

 24. Poland - International agreements - International agreement

  Ratification of the International Convention on Salvage, 1989 (Text No. 1523)

  Adoption: 2005-10-18 | Date of entry into force: 2006-12-16 | POL-1989-IA-79270

  Ratification of the Convention by Poland. Includes the text of the Convention in English and Polish.

 25. Poland - International agreements - International agreement

  Accord entre la République de Bulgarie et la République de Pologne sur la sécurité sociale, ratifié par la loi du 3 novembre 2005.

  Adoption: 2005 | Date of entry into force: 2006 | INT-2005-IA-77919

  Chapitre 1: Dispositions générales
  Chapitre 2: Législation applicable
  Chapitre 3: Compensations en nature et en espèce
  Chapitre 4: Dispositions diverses, transitoires et finales

  La loi du 3 novembre 2005 est publiée au Durzhaven vestnik n° 91 de 2005.

 26. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement between the Republic of Poland and the Government of the Kingdom of Morocco concerning co-operation in field of culture, education and science done in Warsaw the 7th of April 2004 (Text No. 165) (Umowa miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Królestwa Marokanskiego o wspólpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r.) - Act on-line in Polish -French

  Adoption: 2004-04-07 | Date of entry into force: 2004-09-02 | INT-2004-IA-98364

  Agreement to foster cooperation in the field of culture, education and science through promoting cultural and information exchange, cooperation between institutions, expert exchange, conferences. The Agreement envisages a wide spectrum of activities under its provisions, as well as cooperation within regional organizations.
  The Cultural Agreement between Peoples Republic of Poland and Government of Kingdom of Morocco of 30th October 1969 is repealed.

 27. Poland - International agreements - International agreement

  Acuerdo administrativo para la aplicación del convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República de Polonia. Dado en Varsovia.

  Adoption: 2003-06-17 | Date of entry into force: 2003-10-01 | INT-2003-IA-66224

 28. Poland - International agreements - International agreement

  Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne. - Traité d'adhésion

  Adoption: 2003-04-16 | INT-2003-IA-65041

  Contient des dispositions sur les conditions d'adhésion des futurs Etats membres et sur les adaptations des Traités (adaptations institutionnelles liées à l'élargissement et adaptations des actes pris par les institutions Etat par Etat).

 29. Poland - International agreements - International agreement

  Treaty on social security between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Poland.

  Adoption: 2003-03-26 | INT-2003-IA-65506

 30. Poland - International agreements - International agreement

  Administrative arrangement on application of the Social Security Agreement between the Republic of Poland and the Netherlands, signed on 26 March 2003 in Warsaw (Text No. 703).

  Adoption: 2003-03-26 | Date of entry into force: 2005-05-01 | POL-2003-IA-79309

  Chapter I. General provisions
  Chapter II. Applicable legislation
  Chapter III. Material and financial benefits
  Chapter IV. Remaining resolutions
  Chapter V. Final declarations

 31. Poland - International agreements - International agreement

  Convenio de seguridad social entre España y la República de Polonia. Dado en Madrid.

  Adoption: 2001-02-22 | Date of entry into force: 2003-10-01 | INT-2001-IA-66220

 32. Poland - International agreements - International agreement

  Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Pologne sur le transport maritime, signé à Varsovie le 20 mai 1999.

  Adoption: 1999-05-20 | INT-1999-IA-70640

  Est promulgué par le dahir n° 1-01-288 du 16 février 2005.

  Prévoit la reconnaissance mutuelle des documents du navire (art. 10). Contient des dispositions relatives aux documents d'identité des membres de l'équipage (art. 11) et à leur entrée, transit et séjour (art. 12).

  Exclut du champ d'application de l'accord le transport de marchandises et de passagers (art. 7).

 33. Poland - International agreements - International agreement

  Law on the implementation of the Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland on Social Security.

  Adoption: 1998 | DEU-1998-IA-58128

  Makes provision for the implementation of the agreement on social security concluded between Germany and Poland on 8 December 1990. The agreement covers payment of health insurance, accident insurance and pension benefits to residents of the other state.

 34. Poland - International agreements - International agreement

  Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le 1er juillet 1996. - Convention

  Adoption: 1996-07-01 | INT-1996-IA-52703

  Contient des dispositions relatives à l'assurance maladie, maternité et décès (indemnité funéraire), à l'assurance invalidité, vieillesse et décès, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et aux prestations familiales.

 35. Poland - International agreements - International agreement

  Arrangement administratif relatif à l'application de l'Accord européen du 26 mars 1973 concernant la sécurité sociale des bateliers de la navigation intérieure. Signé à Bucarest.

  Adoption: 1995-09-28 | INT-1995-IA-45541

 36. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement No. 534 of 23 February 1994 between the Republic of Poland and the Republic of Latvia concerning legal co-operation relations in civil, family, labour and criminal matters.

  Adoption: 1995-02-23 | INT-1995-IA-45076

  Chapter V concerns labour-related legal matters such as the choice of national law in commercial and labour relations between the contracting Parties. Also regulates jurisdiction of national courts according to the country where work is carried out.

 37. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement between Austria and Poland on Equivalency of Higher Education (Text No. 759).

  Adoption: 1995-01-23 | INT-1995-IA-42168

  Sets forth which institutions of higher education shall be recognized as issuing degrees valid in both states. The recognition of the degree does not imply entitlement to employment (s. 4).

 38. Poland - International agreements - International agreement

  Accord entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement de la République de Pologne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. Fait à Varsovie le 21 novembre 1994.

  Adoption: 1994-11-21 | Date of entry into force: 1996-03-06 | INT-1994-IA-43915

  Loi no 2384 du 5 mars 1996. Texte disponible en français et en anglais.

 39. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement No. 359 of 26 October 1994 between Belarus and Poland on legal assistance and legal relations relating to civil, family, labour and penal affairs.

  Adoption: 1994-10-26 | INT-1994-IA-42911

 40. Poland - International agreements - International agreement

  Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, signé à Paris le 14 avril 1994.

  Adoption: 1994-04-14 | Date of entry into force: 1997-06-12 | INT-1994-IA-49447

  Publié par le décret no 98-110 du 23 février 1998. Prévoit que les Parties contractantes développent leur coopération dans les domaines suivants: la politique en faveur de l'emploi; la prévention et les mesures prises contre le chômage de longue durée; la réadaptation professionnelle et le placement des personnes handicapées; le fonctionnement des services de l'emploi; le développement de la formation continue des adultes; la législation du travail; les relations collectives de travail; et l'amélioration des conditions de travail.

 41. Poland - International agreements - International agreement

  Accord du 15 mars 1994 entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République de Pologne portant principes applicables à l'activité professionnelle des citoyens russes sur le territoire polonais et des citoyens polonais sur territoire russe.

  Adoption: 1994-03-15 | INT-1994-IA-40631

  Cet accord s'applique aux "travailleurs" d'un pays au service d'un employeur de l'autre pays sur la base d'un contrat de travail conclu entre les deux parties et aux "spécialistes" recrutés aux termes d'un contrat conclu entre les deux pays. Il est conclu pour une durée de trois ans, puis sera reconduit tacitement. La loi du pays d'accueil l'emporte (art. 1er). Une demande préalable de visa doit être effectuée. Le séjour est d'une durée maximale d'un an et peut être prolongé jusqu'à 18 mois dans certains cas particuliers. Le travaileur migrant ne peut occuper que l'emploi prévu. Les organes responsables sont le Service fédéral de Russie pour les migrations et le ministère du Travail et de la Politique sociale de Pologne. La protection sociale est assurée par le pays d'accueil (art. 7). Les périodes de services accomplis dans le pays d'accueil sont prises en compte par le pays d'origine (art. 16). En cas de maladie ou d'accident, le ministère de la Santé publique russe et le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale de Pologne sont les organes responsables. Le transfert du salaire et des autres biens du travailleur d'un pays à l'autre est en principe autorisé (art. 15). L'impôt sur le salaire est dû dans le pays d'accueil. Les spécialistes recrutés aux termes d'un contrat entre les deux pays font l'objet d'un régime particulier. Leur contrat est conclu conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le contrat est signé par les parties. Leur séjour ne peut dépasser deux ans en principe, mais peut être prolongé de six mois. Seuls sont pris en compte les travaux "exigeant une haute qualification".

 42. Poland - International agreements - International agreement

  Accord européen concernant la sécurité sociale des bateliers de la navigation intérieure. Fait à Strasbourg le 26 mars 1993.

  Adoption: 1993-03-26 | INT-1993-IA-39257

  Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail, et ne sont pas applicables, en ce qui concerne les branches et les personnes qu'il vise, dès lors que sont applicables: a) les dispositionss de l'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) du 30 novembre 1979, b) les dispositionss relatives à la sécurité sociale du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, et de l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, c) les dispositionss de toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Parties contractantes.

 43. Poland - International agreements - International agreement

  Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) dans sa version du 5 février 1993.

  Adoption: 1993-02-05 | Date of entry into force: 2000-10-04 | INT-1993-IA-64229

  Contient des dispositions relatives à l'âge minimum des conducteurs selon les véhicules, au temps de conduite, aux interruptions et au temps de repos. A été ratifié par l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999. Contient en annexe les réserves formulées par certains Etats.

 44. Poland - International agreements - International agreement

  Traité en la République de Pologne et la République de Lituanie sur l'assistance juridique et les relations juridiques dans les affaires civiles, familiales, du travail et pénales, conlu à Varsovie le 26 janvier 1993.

  Adoption: 1993-01-26 | Date of entry into force: 1993-10-18 | INT-1993-IA-39945

  L'article 45 concerne les affaires relevant du droit du travail. Les parties à des relations de travail peuvent les soumettre à l'une ou l'autre des législations nationales. En l'absence de choix commun, le for est celui du territoire sur lequel le travail a été, est ou doit être accompli.

 45. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement between the government of Germany and the government of Poland on Cooperation in the field of Labour and Social Policy, of 10 March 1992.

  Adoption: 1992-06-07 | INT-1992-IA-31339

 46. Poland - International agreements - International agreement

  German Polish Agreement of 13 January 1992 amending the German Polish Agreement of 31 January 1990 on the sending of workers of Polish enterprises for employment on the basis of contracts for work

  Adoption: 1992-01-13 | INT-1992-IA-29660

 47. Poland - International agreements - International agreement

  Europe Agreement of 16 December 1991 establishing an association between the European Communities and their member States and the Republic of Poland.

  Adoption: 1991-12-16 | INT-1991-IA-45416

  Provides for Poland's political integration into Europe and its economic rapprochement with the European Union. In particular, envisages the establishment, over a period of ten years, of a free trade area, within which there shall be a free movement of goods, persons and companies, and services. Special provisions govern the movement of capital, competition, approximation of laws, investment promotion and protection, and a number of other issues. Chapter I of Title IV deals with the movement of workers. The treatment accorded to workers of Polish nationality legally employed in the territory of a member State shall be free from any discrimination and the legally resident spouse and children of such a worker shall have access to the labour market. Contains special provisions relating to the coordination of social security systems. Available in English.

 48. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement concerning the transfer of payments for accidents at work and occupational disease between the National Insurance Institute in Israel and the Social Insurance Institution in Poland. Done at Warsaw.

  Adoption: 1991-10-31 | Date of entry into force: 1991-10-31 | INT-1991-IA-42612

 49. Poland - International agreements - International agreement

  Agreement of 8 December 1990 between the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland on Social Security.

  Adoption: 1990-12-08 | Date of entry into force: 1991-10-01 | INT-1990-IA-28111

 50. Poland - International agreements - International agreement

  Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Auxerre le 29 septembre 1990.

  Adoption: 1990-09-29 | INT-1990-IA-25637

« First « Previous page 1 of 2 Next » Last »


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer