Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Czechia > Conditions of employment

Show abstract/citation:

Filtered by:
Country: Czechia - Subject: Conditions of employment

 1. Czechia - Conditions of employment - Miscellaneous (circular, directive, legal notice, instruction, etc.)

  Notice No. 435/2011 of the Ministry of Labour and Social Affairs notifying the average wage in the national economy for for the 1st to 3rd quarters of 2011 for the purpose of the Employment Act. (Sdelení Ministerstva práce a sociálních vecí o vyhlášení prumerné mzdy v národním hospodárství za 1. až 3. ctvrtletí 2011 pro úcely zákona o zamestnanosti) - Information on-line in Czech

  Adoption: 2011-12-08 | Date of entry into force: 2011-12-08 | CZE-2011-M-90676

  The average wage in the national economy of the Czech republic for the 1st to 3rd quarter of 2011 is 23'726 CZK per month.

 2. Czechia - Conditions of employment - Regulation, Decree, Ordinance

  Government Regulation No. 567/2006 on minimum salary, minimum level of guaranteed salary, on determination of hazardous work environments and on salary supplement for work in hazardous work environments. (Narizeni vlady o minimalni mzde, o nejnizsich urovnich zarucene mzdy, o vymezeni ztizeneho pracovniho prostredi a o vysi priplatku ke mzde za praci ve ztizenem pracovnim prostredi)

  Adoption: 2006-12-06 | Date of entry into force: 2007-01-01 | CZE-2006-R-83771

  Section 2 determines the minimum salary for 40 hours work week to 48.10 CZK per hour or 8'000 CZK per month. Section 3 specifies the minimum guaranteed wages for different work categories. Sections 6 and 7 provides conditions for the determination of hazardous work environments and specifies the minimum supplement for work in hazardous work environments. Annex 1 specifies in detail the work categories for section 3.

 3. Czechia - Conditions of employment - Law, Act

  Consolidated version of Act No. 118/2000 on protection of employees in case of insolvency of their employer (Text No. 153). - Act on-line in Czech

  Adoption: 2006-04-24 | Date of entry into force: 2006-04-01 | CZE-2006-L-74442

  Incorporates into Czech legal order relevant standards of the European Union and regulates the protection of employees in case of insolvency of their employer.
  Consolidated version up to 1 April 2006.

 4. Czechia - Conditions of employment - Regulation, Decree, Ordinance

  Government Regulation No. 463/2003 amending the Government Regulation No. 303/1995 on minimum wage.

  Adoption: 2003-12-10 | Date of entry into force: 2004-01-01 | CZE-2003-R-67733

  Sets the minimum wage at 6,200 CZK per month or 36.90 CZK per hour.

 5. Czechia - Conditions of employment - Law, Act

  Consolidated Text No. 54/2001 of the Act on salary, remuneration for stand-by work and average income [text consolidated to 1 January 2001]. (Předseda vlády vyhlasuje úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku,jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 590/1992 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb.,zákonem č. 37/1993 Sb., zákonem č. 74/1994 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb. a zákonem č. 217/2000 Sb.) - Act on-line in Czech

  Adoption: 2001-02-15 | Date of entry into force: 2001-01-01 | Date of partial entry into force: 1993-01-01 | CZE-2001-L-59408

  This act does not cover workers whose salaries and remuneration were defined by a special law. Section 4a reiterates the principle of equality: "Equal salary for equal work and for work of equal value". Consolidated version of Act No. 1/1992.

 6. Czechia - Conditions of employment - Law, Act

  Act No. 118/2000 on the protection of employees in the event of their employer's insolvency. (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů) - Act on-line in Czech

  Adoption: 2000 | Date of entry into force: 2001-01-01 | CZE-2000-L-60165

 7. Czechia - Conditions of employment - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 312/1999 modifying Order No. 333/1993 on minimum wage and on extra wages for work in unhealthy or arduous environments and for night work.

  Adoption: 1999-11-15 | Date of entry into force: 2000-01-01 | CZE-1999-R-56613

  Modifies the minimum hours of work and monthly salaries for each of the 12 wage categories. Annex No. 1 sets forth characteristics of all wage categories as well as examples of work under each category.

 8. Czechia - Conditions of employment - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 317 of 20 December 1995 to modify compensation of a wage loss after having finished confirmed illness or in case of disability.

  Adoption: 1995-12-20 | Date of entry into force: 1995-12-29 | CZE-1995-R-45040

  Increases the average salary decisive for calculation of the wage loss compensation.

 9. Czechia - Conditions of employment - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 291 of 15 November 1995 to modify compensation of a wage loss after having finished a confirmed illness caused by injury at work or occupational disease.

  Adoption: 1995-12-15 | CZE-1995-R-45039

  Increases the average wage decisive for calculation of the wage loss compensation.

 10. Czechia - Conditions of employment - Regulation, Decree, Ordinance

  Minimum Wage Regulation No. 308 of 13 December 1995 to amend Regulation No. 333 of 1993 concerning the minimum wage and giving compensation for work in difficult and unhealthy work environments as well as night work.

  Adoption: 1995-12-13 | Date of entry into force: 1996-01-01 | CZE-1995-R-44690

  Provides for an increase of the minimum wage.

 11. Czechia - Conditions of employment - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 145 of 12 July 1995 to abolish Order No. 334 of 1993 concerning wage regulation.

  Adoption: 1995-07-12 | Date of entry into force: 1995-07-31 | CZE-1995-R-45046

 12. Czechia - Conditions of employment - Regulation, Decree, Ordinance

  Government Decree Concerning Calculations of a Minimum Amount of Monthly Wage, Which Cannot be Affected by Deductions, and About Calculation of an Amount Above Which Wage(s) Can be Deducted Without Limitation (No. 185 of 1993).

  Adoption: 1993-05-26 | CZE-1993-R-59057

  Establishes a minimum monthly wage that will not be subject to deductions, as well as a maximum wage above which deductions can be made without limitation.

 13. Czechia - Conditions of employment - Law, Act

  Act on Wages, Remuneration for stand-by work, and average earnings (No. 1/1992). (zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost ao průměrném výdělku) - Act on-line in Czech

  Adoption: 1991-12-10 | Date of entry into force: 1992-01-16 | CZE-1991-L-38513

  Defines "employee" and "wages". Deals with wages paid for overtime and for work performed during holidays. Regulates the payment of wages (date and place). Provides for deductions from wages and determination of average earnings. Repeals numerous acts and regulations concerning wages.


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer