La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

Polonia >

Nombre original: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
Nombre: Regulation of the Prime Minister of 27 February 2017 on list of regulated professions and activities, subjected to possible qualification equivalence, the performance of which professions has direct influence on public health or security (Text No 468)
País: Polonia
Tema(s): Trabajadores migrantes
Tipo de legislación: Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza
Adoptado el: 2017-02-27
Entry into force:
Publicado el: Dziennik Ustaw, 2017-03-03, no 468, ISSN: 0867-3411
ISN: POL-2017-R-105939
Bibliografía: Dziennik Ustaw, 2017-03-03, no 468, ISSN: 0867-3411
Act on-line in Polish Act on-line in Polish Internetowy System Aktów Prawnych [Internet System of Legal Acts], Sejm RP, Poland PDF PDF (Consultado el 2018-02-07)
Resumen/cita: The Regulation provides a list of regulated professions and activities, linked to healthcare and public security, performing which without a necessary qualifications may put at risk public health or security. Right to practise of such profession by expatriate workers, is subject to qualification equivalence procedure. The list consists of 110 positions.
Texto(s) básico(s):
Texto(s) derogado(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer